Crop Explorer

 • 2019 Yala (May - Dec) — (Next Update on 9/21/2021)

 • Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO)

  5/1/2019 - 12/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/31/2019

  5/1/2019 - 12/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/20/2019

  5/1/2019 - 12/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/10/2019

  5/1/2019 - 11/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/30/2019

  5/1/2019 - 11/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/20/2019

  5/1/2019 - 11/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/10/2019

  5/1/2019 - 10/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/31/2019

  5/1/2019 - 10/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/20/2019

  5/1/2019 - 10/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/10/2019

  5/1/2019 - 9/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/30/2019

  5/1/2019 - 9/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/20/2019

  5/1/2019 - 9/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/10/2019

  5/1/2019 - 8/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/31/2019

  5/1/2019 - 8/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/20/2019

  5/1/2019 - 8/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/10/2019

  5/1/2019 - 7/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/31/2019

  5/1/2019 - 6/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/30/2019

  5/1/2019 - 6/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/20/2019

  5/1/2019 - 6/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/10/2019

  5/1/2019 - 5/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/31/2019

  5/1/2019 - 5/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/20/2019

  5/1/2019 - 5/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/10/2019

 • Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO)

  5/1/2019 - 12/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/31/2019

  5/1/2019 - 12/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/20/2019

  5/1/2019 - 12/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/10/2019

  5/1/2019 - 11/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/30/2019

  5/1/2019 - 11/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/20/2019

  5/1/2019 - 11/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/10/2019

  5/1/2019 - 10/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/31/2019

  5/1/2019 - 10/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/20/2019

  5/1/2019 - 10/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/10/2019

  5/1/2019 - 9/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/30/2019

  5/1/2019 - 9/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/20/2019

  5/1/2019 - 9/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/10/2019

  5/1/2019 - 8/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/31/2019

  5/1/2019 - 8/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/20/2019

  5/1/2019 - 8/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/10/2019

  5/1/2019 - 7/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/31/2019

  5/1/2019 - 6/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/30/2019

  5/1/2019 - 6/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/20/2019

  5/1/2019 - 6/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/10/2019

  5/1/2019 - 5/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/31/2019

  5/1/2019 - 5/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/20/2019

  5/1/2019 - 5/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/10/2019

 • Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW)

  5/1/2019 - 12/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/31/2019

  5/1/2019 - 12/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/20/2019

  5/1/2019 - 12/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/10/2019

  5/1/2019 - 11/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/30/2019

  5/1/2019 - 11/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/20/2019

  5/1/2019 - 11/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/10/2019

  5/1/2019 - 10/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/31/2019

  5/1/2019 - 10/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/20/2019

  5/1/2019 - 10/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/10/2019

  5/1/2019 - 9/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/30/2019

  5/1/2019 - 9/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/20/2019

  5/1/2019 - 9/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/10/2019

  5/1/2019 - 8/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/31/2019

  5/1/2019 - 8/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/20/2019

  5/1/2019 - 8/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/10/2019

  5/1/2019 - 7/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/31/2019

  5/1/2019 - 7/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/20/2019

  5/1/2019 - 7/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/10/2019

  5/1/2019 - 6/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/30/2019

  5/1/2019 - 6/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/20/2019

  5/1/2019 - 6/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/10/2019

  5/1/2019 - 5/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/31/2019

  5/1/2019 - 5/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/20/2019

  5/1/2019 - 5/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/10/2019

 • Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW )

  5/1/2019 - 12/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/31/2019

  5/1/2019 - 12/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/20/2019

  5/1/2019 - 12/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 12/10/2019

  5/1/2019 - 11/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/30/2019

  5/1/2019 - 11/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/20/2019

  5/1/2019 - 11/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 11/10/2019

  5/1/2019 - 10/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/31/2019

  5/1/2019 - 10/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/20/2019

  5/1/2019 - 10/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 10/10/2019

  5/1/2019 - 9/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/30/2019

  5/1/2019 - 9/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/20/2019

  5/1/2019 - 9/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 9/10/2019

  5/1/2019 - 8/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/31/2019

  5/1/2019 - 8/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/20/2019

  5/1/2019 - 8/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 8/10/2019

  5/1/2019 - 7/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/31/2019

  5/1/2019 - 7/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/20/2019

  5/1/2019 - 7/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 7/10/2019

  5/1/2019 - 6/30/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/30/2019

  5/1/2019 - 6/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/20/2019

  5/1/2019 - 6/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 6/10/2019

  5/1/2019 - 5/31/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/31/2019

  5/1/2019 - 5/20/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/20/2019

  5/1/2019 - 5/10/2019
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2019 - 5/10/2019


Top