Crop Explorer

 • 2021 Yala (May - Dec) — (Next Update on 9/21/2021)

 • Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO)

  5/1/2021 - 9/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 9/10/2021

  5/1/2021 - 8/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/31/2021

  5/1/2021 - 8/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/20/2021

  5/1/2021 - 8/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/10/2021

  5/1/2021 - 7/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/31/2021

  5/1/2021 - 7/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/20/2021

  5/1/2021 - 7/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/10/2021

  5/1/2021 - 6/30/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/30/2021

  5/1/2021 - 6/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/20/2021

  5/1/2021 - 6/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/10/2021

  5/1/2021 - 5/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/31/2021

  5/1/2021 - 5/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/20/2021

  5/1/2021 - 5/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/10/2021

 • Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO)

  5/1/2021 - 9/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 9/10/2021

  5/1/2021 - 8/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/31/2021

  5/1/2021 - 8/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/20/2021

  5/1/2021 - 8/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/10/2021

  5/1/2021 - 7/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/31/2021

  5/1/2021 - 7/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/20/2021

  5/1/2021 - 7/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/10/2021

  5/1/2021 - 6/30/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/30/2021

  5/1/2021 - 6/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/20/2021

  5/1/2021 - 6/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/10/2021

  5/1/2021 - 5/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/31/2021

  5/1/2021 - 5/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/20/2021

  5/1/2021 - 5/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (WMO) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/10/2021

 • Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW)

  5/1/2021 - 9/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 9/10/2021

  5/1/2021 - 8/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/31/2021

  5/1/2021 - 8/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/20/2021

  5/1/2021 - 8/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/10/2021

  5/1/2021 - 7/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/31/2021

  5/1/2021 - 7/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/20/2021

  5/1/2021 - 7/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/10/2021

  5/1/2021 - 6/30/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/30/2021

  5/1/2021 - 6/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/20/2021

  5/1/2021 - 6/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/10/2021

  5/1/2021 - 5/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/31/2021

  5/1/2021 - 5/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/20/2021

  5/1/2021 - 5/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Damage Days >=38°C/100.4°F (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/10/2021

 • Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW )

  5/1/2021 - 9/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 9/10/2021

  5/1/2021 - 8/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/31/2021

  5/1/2021 - 8/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/20/2021

  5/1/2021 - 8/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 8/10/2021

  5/1/2021 - 7/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/31/2021

  5/1/2021 - 7/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/20/2021

  5/1/2021 - 7/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 7/10/2021

  5/1/2021 - 6/30/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/30/2021

  5/1/2021 - 6/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/20/2021

  5/1/2021 - 6/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 6/10/2021

  5/1/2021 - 5/31/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/31/2021

  5/1/2021 - 5/20/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/20/2021

  5/1/2021 - 5/10/2021
  Sri Lanka Seasonal Heat Stress Days >=35°C/95°F (USAF 557th WW ) Thematic Map For 5/1/2021 - 5/10/2021


Top