Crop Explorer

 • 2020 Winter Crop (Sep - Jun) — (Next Update on 12/1/2020)

 • Precipitation 1-Month (USAF)

  10/1/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan Precipitation 1-Month (USAF) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/31/2020

  9/1/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan Precipitation 1-Month (USAF) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/30/2020

 • Percent of Normal Precipitation 1-Month (USAF)

  10/1/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan Percent of Normal Precipitation 1-Month (USAF) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/31/2020

  9/1/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan Percent of Normal Precipitation 1-Month (USAF) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/30/2020

 • Precipitation 1-Month (WMO)

  10/1/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan Precipitation 1-Month (WMO) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/31/2020

  9/1/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan Precipitation 1-Month (WMO) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/30/2020

 • Percent of Normal Precipitation 1-Month (WMO)

  10/1/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan Percent of Normal Precipitation 1-Month (WMO) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/31/2020

  9/1/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan Percent of Normal Precipitation 1-Month (WMO) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/30/2020


Top