Crop Explorer

 • 2020 Winter Crop (Sep - Jun) — (Next Update on 12/01/2020)

 • NDVI (MODIS-Terra)

  11/11/2020 - 11/20/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/11/2020 - 11/20/2020

  11/1/2020 - 11/10/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/1/2020 - 11/10/2020

  10/21/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/21/2020 - 10/31/2020

  10/11/2020 - 10/20/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/11/2020 - 10/20/2020

  10/1/2020 - 10/10/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/10/2020

  9/21/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/21/2020 - 9/30/2020

  9/11/2020 - 9/20/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/11/2020 - 9/20/2020

  9/1/2020 - 9/10/2020
  China and Taiwan NDVI (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/10/2020

 • NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra)

  11/11/2020 - 11/20/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/11/2020 - 11/20/2020

  11/1/2020 - 11/10/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/1/2020 - 11/10/2020

  10/21/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/21/2020 - 10/31/2020

  10/11/2020 - 10/20/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/11/2020 - 10/20/2020

  10/1/2020 - 10/10/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/10/2020

  9/21/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/21/2020 - 9/30/2020

  9/11/2020 - 9/20/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/11/2020 - 9/20/2020

  9/1/2020 - 9/10/2020
  China and Taiwan NDVI Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/10/2020

 • NDVI Crop-masked (MODIS-Terra)

  11/11/2020 - 11/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/11/2020 - 11/20/2020

  11/1/2020 - 11/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/1/2020 - 11/10/2020

  10/21/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/21/2020 - 10/31/2020

  10/11/2020 - 10/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/11/2020 - 10/20/2020

  10/1/2020 - 10/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/10/2020

  9/21/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/21/2020 - 9/30/2020

  9/11/2020 - 9/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/11/2020 - 9/20/2020

  9/1/2020 - 9/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/10/2020

 • NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra)

  11/11/2020 - 11/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/11/2020 - 11/20/2020

  11/1/2020 - 11/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 11/1/2020 - 11/10/2020

  10/21/2020 - 10/31/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/21/2020 - 10/31/2020

  10/11/2020 - 10/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/11/2020 - 10/20/2020

  10/1/2020 - 10/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 10/1/2020 - 10/10/2020

  9/21/2020 - 9/30/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/21/2020 - 9/30/2020

  9/11/2020 - 9/20/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/11/2020 - 9/20/2020

  9/1/2020 - 9/10/2020
  China and Taiwan NDVI Crop-masked Departure from Previous Dekad (MODIS-Terra) Thematic Map For 9/1/2020 - 9/10/2020


Top