Crop Explorer

 • 2020 Summer Crop Season (Mar - Oct) — (Next Update on 8/10/2020)

 • Percent Soil Moisture (SMAP)

  7/20/2020 - 7/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 7/20/2020 - 7/26/2020

  7/13/2020 - 7/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 7/13/2020 - 7/19/2020

  7/6/2020 - 7/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 7/6/2020 - 7/12/2020

  6/29/2020 - 7/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 6/29/2020 - 7/5/2020

  6/22/2020 - 6/28/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 6/22/2020 - 6/28/2020

  6/15/2020 - 6/21/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 6/15/2020 - 6/21/2020

  6/8/2020 - 6/14/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 6/8/2020 - 6/14/2020

  6/1/2020 - 6/7/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 6/1/2020 - 6/7/2020

  5/25/2020 - 5/31/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 5/25/2020 - 5/31/2020

  5/18/2020 - 5/24/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 5/18/2020 - 5/24/2020

  5/11/2020 - 5/17/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 5/11/2020 - 5/17/2020

  5/4/2020 - 5/10/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 5/4/2020 - 5/10/2020

  4/27/2020 - 5/3/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 4/27/2020 - 5/3/2020

  4/20/2020 - 4/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 4/20/2020 - 4/26/2020

  4/13/2020 - 4/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 4/13/2020 - 4/19/2020

  4/6/2020 - 4/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 4/6/2020 - 4/12/2020

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMAP) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

 • Percent Soil Moisture (SMOS)

  7/20/2020 - 7/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 7/20/2020 - 7/26/2020

  7/13/2020 - 7/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 7/13/2020 - 7/19/2020

  7/6/2020 - 7/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 7/6/2020 - 7/12/2020

  6/29/2020 - 7/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 6/29/2020 - 7/5/2020

  6/22/2020 - 6/28/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 6/22/2020 - 6/28/2020

  6/15/2020 - 6/21/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 6/15/2020 - 6/21/2020

  6/8/2020 - 6/14/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 6/8/2020 - 6/14/2020

  6/1/2020 - 6/7/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 6/1/2020 - 6/7/2020

  5/25/2020 - 5/31/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 5/25/2020 - 5/31/2020

  5/18/2020 - 5/24/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 5/18/2020 - 5/24/2020

  5/11/2020 - 5/17/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 5/11/2020 - 5/17/2020

  5/4/2020 - 5/10/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 5/4/2020 - 5/10/2020

  4/27/2020 - 5/3/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 4/27/2020 - 5/3/2020

  4/20/2020 - 4/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 4/20/2020 - 4/26/2020

  4/13/2020 - 4/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 4/13/2020 - 4/19/2020

  4/6/2020 - 4/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 4/6/2020 - 4/12/2020

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Europe Percent Soil Moisture (SMOS) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

 • Percent Soil Moisture (USAF 557th WW)

  7/27/2020 - 8/2/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 7/27/2020 - 8/2/2020

  7/20/2020 - 7/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 7/20/2020 - 7/26/2020

  7/13/2020 - 7/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 7/13/2020 - 7/19/2020

  7/6/2020 - 7/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 7/6/2020 - 7/12/2020

  6/29/2020 - 7/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 6/29/2020 - 7/5/2020

  6/22/2020 - 6/28/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 6/22/2020 - 6/28/2020

  6/15/2020 - 6/21/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 6/15/2020 - 6/21/2020

  6/8/2020 - 6/14/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 6/8/2020 - 6/14/2020

  6/1/2020 - 6/7/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 6/1/2020 - 6/7/2020

  5/25/2020 - 5/31/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/25/2020 - 5/31/2020

  5/18/2020 - 5/24/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/18/2020 - 5/24/2020

  5/11/2020 - 5/17/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/11/2020 - 5/17/2020

  5/4/2020 - 5/10/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 5/4/2020 - 5/10/2020

  4/27/2020 - 5/3/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 4/27/2020 - 5/3/2020

  4/20/2020 - 4/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 4/20/2020 - 4/26/2020

  4/13/2020 - 4/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 4/13/2020 - 4/19/2020

  4/6/2020 - 4/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 4/6/2020 - 4/12/2020

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Europe Percent Soil Moisture (USAF 557th WW) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

 • Percent Soil Moisture (WMO)

  7/27/2020 - 8/2/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 7/27/2020 - 8/2/2020

  7/20/2020 - 7/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 7/20/2020 - 7/26/2020

  7/13/2020 - 7/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 7/13/2020 - 7/19/2020

  7/6/2020 - 7/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 7/6/2020 - 7/12/2020

  6/29/2020 - 7/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 6/29/2020 - 7/5/2020

  6/22/2020 - 6/28/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 6/22/2020 - 6/28/2020

  6/15/2020 - 6/21/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 6/15/2020 - 6/21/2020

  6/8/2020 - 6/14/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 6/8/2020 - 6/14/2020

  6/1/2020 - 6/7/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 6/1/2020 - 6/7/2020

  5/25/2020 - 5/31/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 5/25/2020 - 5/31/2020

  5/18/2020 - 5/24/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 5/18/2020 - 5/24/2020

  5/11/2020 - 5/17/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 5/11/2020 - 5/17/2020

  5/4/2020 - 5/10/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 5/4/2020 - 5/10/2020

  4/27/2020 - 5/3/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 4/27/2020 - 5/3/2020

  4/20/2020 - 4/26/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 4/20/2020 - 4/26/2020

  4/13/2020 - 4/19/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 4/13/2020 - 4/19/2020

  4/6/2020 - 4/12/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 4/6/2020 - 4/12/2020

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Europe Percent Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

Top