System.Web.UI.HtmlControls.HtmlImageBarley Icon

Barley Explorer

Barley Production
2021 Rainy Season (Apr - Sep) — (Last Chart Updated on 05/25/2024)
  • Guatemala
  • Primary Production in Guatemala
  • (~80% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 28 	
Date: Sep 25
Value: 27.05 	
Date: Sep 20
Value: 28.2 	
Date: Sep 15
Value: 27.74 	
Date: Sep 10
Value: 28.05 	
Date: Sep 05
Value: 28.2 	
Date: Aug 31
Value: 27.85 	
Date: Aug 25
Value: 26.61 	
Date: Aug 20
Value: 28.43 	
Date: Aug 15
Value: 27.48 	
Date: Aug 10
Value: 27.26 	
Date: Aug 05
Value: 27.54 	
Date: Jul 31
Value: 28.02 	
Date: Jul 25
Value: 27.89 	
Date: Jul 20
Value: 28.03 	
Date: Jul 15
Value: 26.26 	
Date: Jul 10
Value: 28.43 	
Date: Jul 05
Value: 28.14 	
Date: Jun 30
Value: 27.61 	
Date: Jun 25
Value: 28.63 	
Date: Jun 20
Value: 28.1 	
Date: Jun 15
Value: 27.51 	
Date: Jun 10
Value: 28.63 	
Date: Jun 05
Value: 28.8 	
Date: May 31
Value: 28.07 	
Date: May 25
Value: 28.3 	
Date: May 20
Value: 28.65 	
Date: May 15
Value: 29.17 	
Date: May 10
Value: 27.52 	
Date: May 05
Value: 28.16 	
Date: Apr 30
Value: 28.7 	
Date: Apr 25
Value: 29.09 	
Date: Apr 20
Value: 29.92 	
Date: Apr 15
Value: 30.58 	
Date: Apr 10
Value: 29.61 	
Date: Apr 05
Value: 27.49 	
Date: Sep 30
Value: 27.61 	
Date: Sep 25
Value: 28.22 	
Date: Sep 20
Value: 28.14 	
Date: Sep 15
Value: 28.48 	
Date: Sep 10
Value: 27.64 	
Date: Sep 05
Value: 27.68 	
Date: Aug 31
Value: 28.28 	
Date: Aug 25
Value: 27.36 	
Date: Aug 20
Value: 28.01 	
Date: Aug 15
Value: 27.38 	
Date: Aug 10
Value: 26.89 	
Date: Aug 05
Value: 28.82 	
Date: Jul 31
Value: 28.08 	
Date: Jul 25
Value: 28.25 	
Date: Jul 20
Value: 28.26 	
Date: Jul 15
Value: 28.18 	
Date: Jul 10
Value: 27.32 	
Date: Jul 05
Value: 27.77 	
Date: Jun 30
Value: 28.51 	
Date: Jun 25
Value: 28.59 	
Date: Jun 20
Value: 27.69 	
Date: Jun 15
Value: 27.44 	
Date: Jun 10
Value: 29.55 	
Date: Jun 05
Value: 23.42 	
Date: May 31
Value: 26.65 	
Date: May 25
Value: 30.52 	
Date: May 20
Value: 29.75 	
Date: May 15
Value: 29.43 	
Date: May 10
Value: 29.3 	
Date: May 05
Value: 30.01 	
Date: Apr 30
Value: 28.75 	
Date: Apr 25
Value: 31.66 	
Date: Apr 20
Value: 30.15 	
Date: Apr 15
Value: 31.06 	
Date: Apr 10
Value: 31.53 	
Date: Apr 05
Value: 29.83 	
Date: Sep 30
Value: 27.22 	
Date: Sep 25
Value: 27.25 	
Date: Sep 20
Value: 27.86 	
Date: Sep 15
Value: 27.61 	
Date: Sep 10
Value: 27.81 	
Date: Sep 05
Value: 27.8 	
Date: Aug 31
Value: 28.13 	
Date: Aug 25
Value: 27.77 	
Date: Aug 20
Value: 27.94 	
Date: Aug 15
Value: 28.04 	
Date: Aug 10
Value: 28.27 	
Date: Aug 05
Value: 28.06 	
Date: Jul 31
Value: 27.96 	
Date: Jul 25
Value: 28.27 	
Date: Jul 20
Value: 27.82 	
Date: Jul 15
Value: 27.46 	
Date: Jul 10
Value: 27.48 	
Date: Jul 05
Value: 27.74 	
Date: Jun 30
Value: 27.78 	
Date: Jun 25
Value: 28.15 	
Date: Jun 20
Value: 27.84 	
Date: Jun 15
Value: 28.1 	
Date: Jun 10
Value: 28.66 	
Date: Jun 05
Value: 28.02 	
Date: May 31
Value: 28.3 	
Date: May 25
Value: 29.58 	
Date: May 20
Value: 29.7 	
Date: May 15
Value: 29.6 	
Date: May 10
Value: 30.1 	
Date: May 05
Value: 29.95 	
Date: Apr 30
Value: 29.9 	
Date: Apr 25
Value: 30.07 	
Date: Apr 20
Value: 29.79 	
Date: Apr 15
Value: 29.93 	
Date: Apr 10
Value: 29.54 	
Date: Apr 05
Value: 29.98 	
Date: Sep 30
Value: 28 	
Date: Sep 25
Value: 27.05 	
Date: Sep 20
Value: 28.2 	
Date: Sep 15
Value: 27.74 	
Date: Sep 10
Value: 28.05 	
Date: Sep 05
Value: 28.2 	
Date: Aug 31
Value: 27.85 	
Date: Aug 25
Value: 26.61 	
Date: Aug 20
Value: 28.43 	
Date: Aug 15
Value: 27.48 	
Date: Aug 10
Value: 27.26 	
Date: Aug 05
Value: 27.54 	
Date: Jul 31
Value: 28.02 	
Date: Jul 25
Value: 27.89 	
Date: Jul 20
Value: 28.03 	
Date: Jul 15
Value: 26.26 	
Date: Jul 10
Value: 28.43 	
Date: Jul 05
Value: 28.14 	
Date: Jun 30
Value: 27.61 	
Date: Jun 25
Value: 28.63 	
Date: Jun 20
Value: 28.1 	
Date: Jun 15
Value: 27.51 	
Date: Jun 10
Value: 28.63 	
Date: Jun 05
Value: 28.8 	
Date: May 31
Value: 28.07 	
Date: May 25
Value: 28.3 	
Date: May 20
Value: 28.65 	
Date: May 15
Value: 29.17 	
Date: May 10
Value: 27.52 	
Date: May 05
Value: 28.16 	
Date: Apr 30
Value: 28.7 	
Date: Apr 25
Value: 29.09 	
Date: Apr 20
Value: 29.92 	
Date: Apr 15
Value: 30.58 	
Date: Apr 10
Value: 29.61 	
Date: Apr 05
Value: 27.49 	
Date: Sep 30
Value: 27.61 	
Date: Sep 25
Value: 28.22 	
Date: Sep 20
Value: 28.14 	
Date: Sep 15
Value: 28.48 	
Date: Sep 10
Value: 27.64 	
Date: Sep 05
Value: 27.68 	
Date: Aug 31
Value: 28.28 	
Date: Aug 25
Value: 27.36 	
Date: Aug 20
Value: 28.01 	
Date: Aug 15
Value: 27.38 	
Date: Aug 10
Value: 26.89 	
Date: Aug 05
Value: 28.82 	
Date: Jul 31
Value: 28.08 	
Date: Jul 25
Value: 28.25 	
Date: Jul 20
Value: 28.26 	
Date: Jul 15
Value: 28.18 	
Date: Jul 10
Value: 27.32 	
Date: Jul 05
Value: 27.77 	
Date: Jun 30
Value: 28.51 	
Date: Jun 25
Value: 28.59 	
Date: Jun 20
Value: 27.69 	
Date: Jun 15
Value: 27.44 	
Date: Jun 10
Value: 29.55 	
Date: Jun 05
Value: 23.42 	
Date: May 31
Value: 26.65 	
Date: May 25
Value: 30.52 	
Date: May 20
Value: 29.75 	
Date: May 15
Value: 29.43 	
Date: May 10
Value: 29.3 	
Date: May 05
Value: 30.01 	
Date: Apr 30
Value: 28.75 	
Date: Apr 25
Value: 31.66 	
Date: Apr 20
Value: 30.15 	
Date: Apr 15
Value: 31.06 	
Date: Apr 10
Value: 31.53 	
Date: Apr 05
Value: 29.83 	
Date: Sep 30
Value: 27.22 	
Date: Sep 25
Value: 27.25 	
Date: Sep 20
Value: 27.86 	
Date: Sep 15
Value: 27.61 	
Date: Sep 10
Value: 27.81 	
Date: Sep 05
Value: 27.8 	
Date: Aug 31
Value: 28.13 	
Date: Aug 25
Value: 27.77 	
Date: Aug 20
Value: 27.94 	
Date: Aug 15
Value: 28.04 	
Date: Aug 10
Value: 28.27 	
Date: Aug 05
Value: 28.06 	
Date: Jul 31
Value: 27.96 	
Date: Jul 25
Value: 28.27 	
Date: Jul 20
Value: 27.82 	
Date: Jul 15
Value: 27.46 	
Date: Jul 10
Value: 27.48 	
Date: Jul 05
Value: 27.74 	
Date: Jun 30
Value: 27.78 	
Date: Jun 25
Value: 28.15 	
Date: Jun 20
Value: 27.84 	
Date: Jun 15
Value: 28.1 	
Date: Jun 10
Value: 28.66 	
Date: Jun 05
Value: 28.02 	
Date: May 31
Value: 28.3 	
Date: May 25
Value: 29.58 	
Date: May 20
Value: 29.7 	
Date: May 15
Value: 29.6 	
Date: May 10
Value: 30.1 	
Date: May 05
Value: 29.95 	
Date: Apr 30
Value: 29.9 	
Date: Apr 25
Value: 30.07 	
Date: Apr 20
Value: 29.79 	
Date: Apr 15
Value: 29.93 	
Date: Apr 10
Value: 29.54 	
Date: Apr 05
Value: 29.98

  • Guatemala
  • Guatemala
  • (17% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 25.38 	
Date: Sep 25
Value: 24.5 	
Date: Sep 20
Value: 25.73 	
Date: Sep 15
Value: 24.27 	
Date: Sep 10
Value: 24.55 	
Date: Sep 05
Value: 24.78 	
Date: Aug 31
Value: 24.75 	
Date: Aug 25
Value: 24.29 	
Date: Aug 20
Value: 24.45 	
Date: Aug 15
Value: 25.01 	
Date: Aug 10
Value: 24.54 	
Date: Aug 05
Value: 25.43 	
Date: Jul 31
Value: 25.41 	
Date: Jul 25
Value: 25.4 	
Date: Jul 20
Value: 25.55 	
Date: Jul 15
Value: 23.44 	
Date: Jul 10
Value: 24.96 	
Date: Jul 05
Value: 24.42 	
Date: Jun 30
Value: 24.82 	
Date: Jun 25
Value: 25.33 	
Date: Jun 20
Value: 24.81 	
Date: Jun 15
Value: 23.97 	
Date: Jun 10
Value: 25.48 	
Date: Jun 05
Value: 26.24 	
Date: May 31
Value: 26.16 	
Date: May 25
Value: 26.72 	
Date: May 20
Value: 26.14 	
Date: May 15
Value: 26.84 	
Date: May 10
Value: 25.11 	
Date: May 05
Value: 24.99 	
Date: Apr 30
Value: 25.6 	
Date: Apr 25
Value: 26.39 	
Date: Apr 20
Value: 26.4 	
Date: Apr 15
Value: 27.37 	
Date: Apr 10
Value: 26.98 	
Date: Apr 05
Value: 25.28 	
Date: Sep 30
Value: 24.71 	
Date: Sep 25
Value: 24.92 	
Date: Sep 20
Value: 24.75 	
Date: Sep 15
Value: 25.03 	
Date: Sep 10
Value: 24.22 	
Date: Sep 05
Value: 23.84 	
Date: Aug 31
Value: 24.36 	
Date: Aug 25
Value: 22.89 	
Date: Aug 20
Value: 25.22 	
Date: Aug 15
Value: 25.34 	
Date: Aug 10
Value: 25.03 	
Date: Aug 05
Value: 26.7 	
Date: Jul 31
Value: 25.13 	
Date: Jul 25
Value: 24.48 	
Date: Jul 20
Value: 25.16 	
Date: Jul 15
Value: 24.95 	
Date: Jul 10
Value: 23.64 	
Date: Jul 05
Value: 24.73 	
Date: Jun 30
Value: 25.64 	
Date: Jun 25
Value: 26.26 	
Date: Jun 20
Value: 25.07 	
Date: Jun 15
Value: 25.56 	
Date: Jun 10
Value: 25.65 	
Date: Jun 05
Value: 19.38 	
Date: May 31
Value: 22.81 	
Date: May 25
Value: 26.75 	
Date: May 20
Value: 26.63 	
Date: May 15
Value: 26.97 	
Date: May 10
Value: 27.18 	
Date: May 05
Value: 27.04 	
Date: Apr 30
Value: 25.61 	
Date: Apr 25
Value: 27.66 	
Date: Apr 20
Value: 26.79 	
Date: Apr 15
Value: 28 	
Date: Apr 10
Value: 28.1 	
Date: Apr 05
Value: 26.69 	
Date: Sep 30
Value: 24.05 	
Date: Sep 25
Value: 24.03 	
Date: Sep 20
Value: 24.48 	
Date: Sep 15
Value: 24.32 	
Date: Sep 10
Value: 24.61 	
Date: Sep 05
Value: 24.4 	
Date: Aug 31
Value: 24.94 	
Date: Aug 25
Value: 24.61 	
Date: Aug 20
Value: 24.87 	
Date: Aug 15
Value: 25.04 	
Date: Aug 10
Value: 25.28 	
Date: Aug 05
Value: 25.37 	
Date: Jul 31
Value: 24.89 	
Date: Jul 25
Value: 25.15 	
Date: Jul 20
Value: 24.9 	
Date: Jul 15
Value: 24.26 	
Date: Jul 10
Value: 24.41 	
Date: Jul 05
Value: 24.53 	
Date: Jun 30
Value: 24.72 	
Date: Jun 25
Value: 24.91 	
Date: Jun 20
Value: 24.63 	
Date: Jun 15
Value: 24.95 	
Date: Jun 10
Value: 25.2 	
Date: Jun 05
Value: 24.66 	
Date: May 31
Value: 24.6 	
Date: May 25
Value: 25.82 	
Date: May 20
Value: 26.09 	
Date: May 15
Value: 26.35 	
Date: May 10
Value: 26.41 	
Date: May 05
Value: 26.29 	
Date: Apr 30
Value: 26.3 	
Date: Apr 25
Value: 26.77 	
Date: Apr 20
Value: 26.33 	
Date: Apr 15
Value: 26.62 	
Date: Apr 10
Value: 26.36 	
Date: Apr 05
Value: 26.62 	
Date: Sep 30
Value: 25.38 	
Date: Sep 25
Value: 24.5 	
Date: Sep 20
Value: 25.73 	
Date: Sep 15
Value: 24.27 	
Date: Sep 10
Value: 24.55 	
Date: Sep 05
Value: 24.78 	
Date: Aug 31
Value: 24.75 	
Date: Aug 25
Value: 24.29 	
Date: Aug 20
Value: 24.45 	
Date: Aug 15
Value: 25.01 	
Date: Aug 10
Value: 24.54 	
Date: Aug 05
Value: 25.43 	
Date: Jul 31
Value: 25.41 	
Date: Jul 25
Value: 25.4 	
Date: Jul 20
Value: 25.55 	
Date: Jul 15
Value: 23.44 	
Date: Jul 10
Value: 24.96 	
Date: Jul 05
Value: 24.42 	
Date: Jun 30
Value: 24.82 	
Date: Jun 25
Value: 25.33 	
Date: Jun 20
Value: 24.81 	
Date: Jun 15
Value: 23.97 	
Date: Jun 10
Value: 25.48 	
Date: Jun 05
Value: 26.24 	
Date: May 31
Value: 26.16 	
Date: May 25
Value: 26.72 	
Date: May 20
Value: 26.14 	
Date: May 15
Value: 26.84 	
Date: May 10
Value: 25.11 	
Date: May 05
Value: 24.99 	
Date: Apr 30
Value: 25.6 	
Date: Apr 25
Value: 26.39 	
Date: Apr 20
Value: 26.4 	
Date: Apr 15
Value: 27.37 	
Date: Apr 10
Value: 26.98 	
Date: Apr 05
Value: 25.28 	
Date: Sep 30
Value: 24.71 	
Date: Sep 25
Value: 24.92 	
Date: Sep 20
Value: 24.75 	
Date: Sep 15
Value: 25.03 	
Date: Sep 10
Value: 24.22 	
Date: Sep 05
Value: 23.84 	
Date: Aug 31
Value: 24.36 	
Date: Aug 25
Value: 22.89 	
Date: Aug 20
Value: 25.22 	
Date: Aug 15
Value: 25.34 	
Date: Aug 10
Value: 25.03 	
Date: Aug 05
Value: 26.7 	
Date: Jul 31
Value: 25.13 	
Date: Jul 25
Value: 24.48 	
Date: Jul 20
Value: 25.16 	
Date: Jul 15
Value: 24.95 	
Date: Jul 10
Value: 23.64 	
Date: Jul 05
Value: 24.73 	
Date: Jun 30
Value: 25.64 	
Date: Jun 25
Value: 26.26 	
Date: Jun 20
Value: 25.07 	
Date: Jun 15
Value: 25.56 	
Date: Jun 10
Value: 25.65 	
Date: Jun 05
Value: 19.38 	
Date: May 31
Value: 22.81 	
Date: May 25
Value: 26.75 	
Date: May 20
Value: 26.63 	
Date: May 15
Value: 26.97 	
Date: May 10
Value: 27.18 	
Date: May 05
Value: 27.04 	
Date: Apr 30
Value: 25.61 	
Date: Apr 25
Value: 27.66 	
Date: Apr 20
Value: 26.79 	
Date: Apr 15
Value: 28 	
Date: Apr 10
Value: 28.1 	
Date: Apr 05
Value: 26.69 	
Date: Sep 30
Value: 24.05 	
Date: Sep 25
Value: 24.03 	
Date: Sep 20
Value: 24.48 	
Date: Sep 15
Value: 24.32 	
Date: Sep 10
Value: 24.61 	
Date: Sep 05
Value: 24.4 	
Date: Aug 31
Value: 24.94 	
Date: Aug 25
Value: 24.61 	
Date: Aug 20
Value: 24.87 	
Date: Aug 15
Value: 25.04 	
Date: Aug 10
Value: 25.28 	
Date: Aug 05
Value: 25.37 	
Date: Jul 31
Value: 24.89 	
Date: Jul 25
Value: 25.15 	
Date: Jul 20
Value: 24.9 	
Date: Jul 15
Value: 24.26 	
Date: Jul 10
Value: 24.41 	
Date: Jul 05
Value: 24.53 	
Date: Jun 30
Value: 24.72 	
Date: Jun 25
Value: 24.91 	
Date: Jun 20
Value: 24.63 	
Date: Jun 15
Value: 24.95 	
Date: Jun 10
Value: 25.2 	
Date: Jun 05
Value: 24.66 	
Date: May 31
Value: 24.6 	
Date: May 25
Value: 25.82 	
Date: May 20
Value: 26.09 	
Date: May 15
Value: 26.35 	
Date: May 10
Value: 26.41 	
Date: May 05
Value: 26.29 	
Date: Apr 30
Value: 26.3 	
Date: Apr 25
Value: 26.77 	
Date: Apr 20
Value: 26.33 	
Date: Apr 15
Value: 26.62 	
Date: Apr 10
Value: 26.36 	
Date: Apr 05
Value: 26.62

  • Quezaltenango
  • Quezaltenango
  • (10% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 28.17 	
Date: Sep 25
Value: 27.91 	
Date: Sep 20
Value: 28.18 	
Date: Sep 15
Value: 28.04 	
Date: Sep 10
Value: 28.71 	
Date: Sep 05
Value: 27.71 	
Date: Aug 31
Value: 28.44 	
Date: Aug 25
Value: 27.47 	
Date: Aug 20
Value: 28 	
Date: Aug 15
Value: 28.6 	
Date: Aug 10
Value: 27.97 	
Date: Aug 05
Value: 28.25 	
Date: Jul 31
Value: 28.27 	
Date: Jul 25
Value: 28.82 	
Date: Jul 20
Value: 28.57 	
Date: Jul 15
Value: 28.21 	
Date: Jul 10
Value: 28.1 	
Date: Jul 05
Value: 26.77 	
Date: Jun 30
Value: 28.08 	
Date: Jun 25
Value: 28.05 	
Date: Jun 20
Value: 28.34 	
Date: Jun 15
Value: 28.96 	
Date: Jun 10
Value: 28.51 	
Date: Jun 05
Value: 28.09 	
Date: May 31
Value: 27.92 	
Date: May 25
Value: 30.91 	
Date: May 20
Value: 31.56 	
Date: May 15
Value: 30.84 	
Date: May 10
Value: 31.85 	
Date: May 05
Value: 31.19 	
Date: Apr 30
Value: 29.7 	
Date: Apr 25
Value: 30.38 	
Date: Apr 20
Value: 31.18 	
Date: Apr 15
Value: 30.9 	
Date: Apr 10
Value: 29.76 	
Date: Apr 05
Value: 30.16 	
Date: Sep 25
Value: 0 	
Date: Sep 20
Value: 0 	
Date: Sep 15
Value: 0 	
Date: Sep 10
Value: 0 	
Date: Sep 05
Value: 0 	
Date: Aug 31
Value: 0 	
Date: Aug 25
Value: 0 	
Date: Aug 20
Value: 0 	
Date: Aug 15
Value: 0 	
Date: Aug 10
Value: 0 	
Date: Aug 05
Value: 0 	
Date: Jul 31
Value: 0 	
Date: Jul 25
Value: 0 	
Date: Jul 20
Value: 0 	
Date: Jul 15
Value: 0 	
Date: Jul 10
Value: 0 	
Date: Jul 05
Value: 0 	
Date: Jun 30
Value: 0 	
Date: Jun 25
Value: 0 	
Date: Jun 20
Value: 0 	
Date: Jun 15
Value: 0 	
Date: Jun 10
Value: 0 	
Date: Jun 05
Value: 0 	
Date: May 31
Value: 0 	
Date: May 25
Value: 0 	
Date: May 20
Value: 0 	
Date: May 15
Value: 0 	
Date: May 10
Value: 0 	
Date: May 05
Value: 0 	
Date: Apr 30
Value: 0 	
Date: Apr 25
Value: 0 	
Date: Apr 20
Value: 0 	
Date: Apr 15
Value: 0 	
Date: Apr 10
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Sep 25
Value: 0 	
Date: Sep 20
Value: 0 	
Date: Sep 15
Value: 0 	
Date: Sep 10
Value: 0 	
Date: Sep 05
Value: 0 	
Date: Aug 31
Value: 0 	
Date: Aug 25
Value: 0 	
Date: Aug 20
Value: 0 	
Date: Aug 15
Value: 0 	
Date: Aug 10
Value: 0 	
Date: Aug 05
Value: 0 	
Date: Jul 31
Value: 0 	
Date: Jul 25
Value: 0 	
Date: Jul 20
Value: 0 	
Date: Jul 15
Value: 0 	
Date: Jul 10
Value: 0 	
Date: Jul 05
Value: 0 	
Date: Jun 30
Value: 0 	
Date: Jun 25
Value: 0 	
Date: Jun 20
Value: 0 	
Date: Jun 15
Value: 0 	
Date: Jun 10
Value: 0 	
Date: Jun 05
Value: 0 	
Date: May 31
Value: 0 	
Date: May 25
Value: 0 	
Date: May 20
Value: 0 	
Date: May 15
Value: 0 	
Date: May 10
Value: 0 	
Date: May 05
Value: 0 	
Date: Apr 30
Value: 0 	
Date: Apr 25
Value: 0 	
Date: Apr 20
Value: 0 	
Date: Apr 15
Value: 0 	
Date: Apr 10
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Sep 30
Value: 28.17 	
Date: Sep 25
Value: 27.91 	
Date: Sep 20
Value: 28.18 	
Date: Sep 15
Value: 28.04 	
Date: Sep 10
Value: 28.71 	
Date: Sep 05
Value: 27.71 	
Date: Aug 31
Value: 28.44 	
Date: Aug 25
Value: 27.47 	
Date: Aug 20
Value: 28 	
Date: Aug 15
Value: 28.6 	
Date: Aug 10
Value: 27.97 	
Date: Aug 05
Value: 28.25 	
Date: Jul 31
Value: 28.27 	
Date: Jul 25
Value: 28.82 	
Date: Jul 20
Value: 28.57 	
Date: Jul 15
Value: 28.21 	
Date: Jul 10
Value: 28.1 	
Date: Jul 05
Value: 26.77 	
Date: Jun 30
Value: 28.08 	
Date: Jun 25
Value: 28.05 	
Date: Jun 20
Value: 28.34 	
Date: Jun 15
Value: 28.96 	
Date: Jun 10
Value: 28.51 	
Date: Jun 05
Value: 28.09 	
Date: May 31
Value: 27.92 	
Date: May 25
Value: 30.91 	
Date: May 20
Value: 31.56 	
Date: May 15
Value: 30.84 	
Date: May 10
Value: 31.85 	
Date: May 05
Value: 31.19 	
Date: Apr 30
Value: 29.7 	
Date: Apr 25
Value: 30.38 	
Date: Apr 20
Value: 31.18 	
Date: Apr 15
Value: 30.9 	
Date: Apr 10
Value: 29.76 	
Date: Apr 05
Value: 30.16

  • Quiché
  • Quiché
  • (9% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 26.97 	
Date: Sep 25
Value: 25.91 	
Date: Sep 20
Value: 27.15 	
Date: Sep 15
Value: 26.86 	
Date: Sep 10
Value: 27.25 	
Date: Sep 05
Value: 27.45 	
Date: Aug 31
Value: 27.08 	
Date: Aug 25
Value: 25.64 	
Date: Aug 20
Value: 27.85 	
Date: Aug 15
Value: 26.34 	
Date: Aug 10
Value: 26.24 	
Date: Aug 05
Value: 26.5 	
Date: Jul 31
Value: 27.19 	
Date: Jul 25
Value: 26.98 	
Date: Jul 20
Value: 27.09 	
Date: Jul 15
Value: 25.33 	
Date: Jul 10
Value: 27.7 	
Date: Jul 05
Value: 27.41 	
Date: Jun 30
Value: 26.79 	
Date: Jun 25
Value: 27.73 	
Date: Jun 20
Value: 27.25 	
Date: Jun 15
Value: 26.69 	
Date: Jun 10
Value: 27.8 	
Date: Jun 05
Value: 27.93 	
Date: May 31
Value: 27.17 	
Date: May 25
Value: 27.38 	
Date: May 20
Value: 27.77 	
Date: May 15
Value: 28.36 	
Date: May 10
Value: 26.61 	
Date: May 05
Value: 27.22 	
Date: Apr 30
Value: 27.94 	
Date: Apr 25
Value: 28.38 	
Date: Apr 20
Value: 29.23 	
Date: Apr 15
Value: 29.98 	
Date: Apr 10
Value: 29 	
Date: Apr 05
Value: 26.68 	
Date: Sep 30
Value: 26.54 	
Date: Sep 25
Value: 27.22 	
Date: Sep 20
Value: 27.18 	
Date: Sep 15
Value: 27.56 	
Date: Sep 10
Value: 26.65 	
Date: Sep 05
Value: 26.86 	
Date: Aug 31
Value: 27.44 	
Date: Aug 25
Value: 26.54 	
Date: Aug 20
Value: 27.1 	
Date: Aug 15
Value: 26.36 	
Date: Aug 10
Value: 25.84 	
Date: Aug 05
Value: 28.01 	
Date: Jul 31
Value: 27.27 	
Date: Jul 25
Value: 27.35 	
Date: Jul 20
Value: 27.55 	
Date: Jul 15
Value: 27.44 	
Date: Jul 10
Value: 26.51 	
Date: Jul 05
Value: 26.89 	
Date: Jun 30
Value: 27.73 	
Date: Jun 25
Value: 27.61 	
Date: Jun 20
Value: 26.76 	
Date: Jun 15
Value: 26.27 	
Date: Jun 10
Value: 28.8 	
Date: Jun 05
Value: 22.46 	
Date: May 31
Value: 26.12 	
Date: May 25
Value: 29.9 	
Date: May 20
Value: 28.89 	
Date: May 15
Value: 28.86 	
Date: May 10
Value: 28.64 	
Date: May 05
Value: 29.39 	
Date: Apr 30
Value: 28.34 	
Date: Apr 25
Value: 31.07 	
Date: Apr 20
Value: 29.42 	
Date: Apr 15
Value: 30.27 	
Date: Apr 10
Value: 30.92 	
Date: Apr 05
Value: 29.06 	
Date: Sep 30
Value: 26.47 	
Date: Sep 25
Value: 26.51 	
Date: Sep 20
Value: 27.21 	
Date: Sep 15
Value: 26.84 	
Date: Sep 10
Value: 27.07 	
Date: Sep 05
Value: 26.98 	
Date: Aug 31
Value: 27.54 	
Date: Aug 25
Value: 27.11 	
Date: Aug 20
Value: 27.33 	
Date: Aug 15
Value: 27.37 	
Date: Aug 10
Value: 27.67 	
Date: Aug 05
Value: 27.35 	
Date: Jul 31
Value: 27.27 	
Date: Jul 25
Value: 27.58 	
Date: Jul 20
Value: 27.12 	
Date: Jul 15
Value: 26.79 	
Date: Jul 10
Value: 26.76 	
Date: Jul 05
Value: 27.11 	
Date: Jun 30
Value: 27.09 	
Date: Jun 25
Value: 27.46 	
Date: Jun 20
Value: 27.26 	
Date: Jun 15
Value: 27.36 	
Date: Jun 10
Value: 28.07 	
Date: Jun 05
Value: 27.44 	
Date: May 31
Value: 27.79 	
Date: May 25
Value: 29.13 	
Date: May 20
Value: 29.22 	
Date: May 15
Value: 29.03 	
Date: May 10
Value: 29.64 	
Date: May 05
Value: 29.54 	
Date: Apr 30
Value: 29.45 	
Date: Apr 25
Value: 29.66 	
Date: Apr 20
Value: 29.34 	
Date: Apr 15
Value: 29.46 	
Date: Apr 10
Value: 29.14 	
Date: Apr 05
Value: 29.63 	
Date: Sep 30
Value: 26.97 	
Date: Sep 25
Value: 25.91 	
Date: Sep 20
Value: 27.15 	
Date: Sep 15
Value: 26.86 	
Date: Sep 10
Value: 27.25 	
Date: Sep 05
Value: 27.45 	
Date: Aug 31
Value: 27.08 	
Date: Aug 25
Value: 25.64 	
Date: Aug 20
Value: 27.85 	
Date: Aug 15
Value: 26.34 	
Date: Aug 10
Value: 26.24 	
Date: Aug 05
Value: 26.5 	
Date: Jul 31
Value: 27.19 	
Date: Jul 25
Value: 26.98 	
Date: Jul 20
Value: 27.09 	
Date: Jul 15
Value: 25.33 	
Date: Jul 10
Value: 27.7 	
Date: Jul 05
Value: 27.41 	
Date: Jun 30
Value: 26.79 	
Date: Jun 25
Value: 27.73 	
Date: Jun 20
Value: 27.25 	
Date: Jun 15
Value: 26.69 	
Date: Jun 10
Value: 27.8 	
Date: Jun 05
Value: 27.93 	
Date: May 31
Value: 27.17 	
Date: May 25
Value: 27.38 	
Date: May 20
Value: 27.77 	
Date: May 15
Value: 28.36 	
Date: May 10
Value: 26.61 	
Date: May 05
Value: 27.22 	
Date: Apr 30
Value: 27.94 	
Date: Apr 25
Value: 28.38 	
Date: Apr 20
Value: 29.23 	
Date: Apr 15
Value: 29.98 	
Date: Apr 10
Value: 29 	
Date: Apr 05
Value: 26.68 	
Date: Sep 30
Value: 26.54 	
Date: Sep 25
Value: 27.22 	
Date: Sep 20
Value: 27.18 	
Date: Sep 15
Value: 27.56 	
Date: Sep 10
Value: 26.65 	
Date: Sep 05
Value: 26.86 	
Date: Aug 31
Value: 27.44 	
Date: Aug 25
Value: 26.54 	
Date: Aug 20
Value: 27.1 	
Date: Aug 15
Value: 26.36 	
Date: Aug 10
Value: 25.84 	
Date: Aug 05
Value: 28.01 	
Date: Jul 31
Value: 27.27 	
Date: Jul 25
Value: 27.35 	
Date: Jul 20
Value: 27.55 	
Date: Jul 15
Value: 27.44 	
Date: Jul 10
Value: 26.51 	
Date: Jul 05
Value: 26.89 	
Date: Jun 30
Value: 27.73 	
Date: Jun 25
Value: 27.61 	
Date: Jun 20
Value: 26.76 	
Date: Jun 15
Value: 26.27 	
Date: Jun 10
Value: 28.8 	
Date: Jun 05
Value: 22.46 	
Date: May 31
Value: 26.12 	
Date: May 25
Value: 29.9 	
Date: May 20
Value: 28.89 	
Date: May 15
Value: 28.86 	
Date: May 10
Value: 28.64 	
Date: May 05
Value: 29.39 	
Date: Apr 30
Value: 28.34 	
Date: Apr 25
Value: 31.07 	
Date: Apr 20
Value: 29.42 	
Date: Apr 15
Value: 30.27 	
Date: Apr 10
Value: 30.92 	
Date: Apr 05
Value: 29.06 	
Date: Sep 30
Value: 26.47 	
Date: Sep 25
Value: 26.51 	
Date: Sep 20
Value: 27.21 	
Date: Sep 15
Value: 26.84 	
Date: Sep 10
Value: 27.07 	
Date: Sep 05
Value: 26.98 	
Date: Aug 31
Value: 27.54 	
Date: Aug 25
Value: 27.11 	
Date: Aug 20
Value: 27.33 	
Date: Aug 15
Value: 27.37 	
Date: Aug 10
Value: 27.67 	
Date: Aug 05
Value: 27.35 	
Date: Jul 31
Value: 27.27 	
Date: Jul 25
Value: 27.58 	
Date: Jul 20
Value: 27.12 	
Date: Jul 15
Value: 26.79 	
Date: Jul 10
Value: 26.76 	
Date: Jul 05
Value: 27.11 	
Date: Jun 30
Value: 27.09 	
Date: Jun 25
Value: 27.46 	
Date: Jun 20
Value: 27.26 	
Date: Jun 15
Value: 27.36 	
Date: Jun 10
Value: 28.07 	
Date: Jun 05
Value: 27.44 	
Date: May 31
Value: 27.79 	
Date: May 25
Value: 29.13 	
Date: May 20
Value: 29.22 	
Date: May 15
Value: 29.03 	
Date: May 10
Value: 29.64 	
Date: May 05
Value: 29.54 	
Date: Apr 30
Value: 29.45 	
Date: Apr 25
Value: 29.66 	
Date: Apr 20
Value: 29.34 	
Date: Apr 15
Value: 29.46 	
Date: Apr 10
Value: 29.14 	
Date: Apr 05
Value: 29.63

  • Chimaltenango
  • Chimaltenango
  • (8% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 23.86 	
Date: Sep 25
Value: 23.05 	
Date: Sep 20
Value: 24.18 	
Date: Sep 15
Value: 22.95 	
Date: Sep 10
Value: 23.48 	
Date: Sep 05
Value: 23.49 	
Date: Aug 31
Value: 23.23 	
Date: Aug 25
Value: 22.76 	
Date: Aug 20
Value: 23.43 	
Date: Aug 15
Value: 23.3 	
Date: Aug 10
Value: 23.24 	
Date: Aug 05
Value: 23.6 	
Date: Jul 31
Value: 24.17 	
Date: Jul 25
Value: 24.52 	
Date: Jul 20
Value: 24.4 	
Date: Jul 15
Value: 22.73 	
Date: Jul 10
Value: 24.19 	
Date: Jul 05
Value: 23.44 	
Date: Jun 30
Value: 23.53 	
Date: Jun 25
Value: 23.91 	
Date: Jun 20
Value: 23.71 	
Date: Jun 15
Value: 23.34 	
Date: Jun 10
Value: 24.12 	
Date: Jun 05
Value: 24.84 	
Date: May 31
Value: 24.59 	
Date: May 25
Value: 25.25 	
Date: May 20
Value: 24.62 	
Date: May 15
Value: 25.63 	
Date: May 10
Value: 23.95 	
Date: May 05
Value: 23.7 	
Date: Apr 30
Value: 23.6 	
Date: Apr 25
Value: 24.88 	
Date: Apr 20
Value: 25.24 	
Date: Apr 15
Value: 25.82 	
Date: Apr 10
Value: 25.6 	
Date: Apr 05
Value: 25.12 	
Date: Sep 30
Value: 23.28 	
Date: Sep 25
Value: 23.96 	
Date: Sep 20
Value: 23.55 	
Date: Sep 15
Value: 23.9 	
Date: Sep 10
Value: 23.41 	
Date: Sep 05
Value: 23.01 	
Date: Aug 31
Value: 23.23 	
Date: Aug 25
Value: 22.03 	
Date: Aug 20
Value: 23.93 	
Date: Aug 15
Value: 24.02 	
Date: Aug 10
Value: 23.4 	
Date: Aug 05
Value: 24.99 	
Date: Jul 31
Value: 24.01 	
Date: Jul 25
Value: 23.55 	
Date: Jul 20
Value: 24.3 	
Date: Jul 15
Value: 23.98 	
Date: Jul 10
Value: 22.79 	
Date: Jul 05
Value: 23.92 	
Date: Jun 30
Value: 24.71 	
Date: Jun 25
Value: 25.32 	
Date: Jun 20
Value: 24.27 	
Date: Jun 15
Value: 24.33 	
Date: Jun 10
Value: 24.93 	
Date: Jun 05
Value: 18.5 	
Date: May 31
Value: 22.08 	
Date: May 25
Value: 25.74 	
Date: May 20
Value: 25.66 	
Date: May 15
Value: 25.7 	
Date: May 10
Value: 26 	
Date: May 05
Value: 26.04 	
Date: Apr 30
Value: 25 	
Date: Apr 25
Value: 26.41 	
Date: Apr 20
Value: 25.32 	
Date: Apr 15
Value: 26.42 	
Date: Apr 10
Value: 26.99 	
Date: Apr 05
Value: 25.46 	
Date: Sep 30
Value: 23 	
Date: Sep 25
Value: 23.06 	
Date: Sep 20
Value: 23.59 	
Date: Sep 15
Value: 23.32 	
Date: Sep 10
Value: 23.6 	
Date: Sep 05
Value: 23.4 	
Date: Aug 31
Value: 23.79 	
Date: Aug 25
Value: 23.48 	
Date: Aug 20
Value: 23.72 	
Date: Aug 15
Value: 23.89 	
Date: Aug 10
Value: 24.11 	
Date: Aug 05
Value: 24.06 	
Date: Jul 31
Value: 23.88 	
Date: Jul 25
Value: 24.21 	
Date: Jul 20
Value: 23.97 	
Date: Jul 15
Value: 23.34 	
Date: Jul 10
Value: 23.51 	
Date: Jul 05
Value: 23.58 	
Date: Jun 30
Value: 23.87 	
Date: Jun 25
Value: 24.09 	
Date: Jun 20
Value: 23.8 	
Date: Jun 15
Value: 23.94 	
Date: Jun 10
Value: 24.32 	
Date: Jun 05
Value: 23.85 	
Date: May 31
Value: 23.72 	
Date: May 25
Value: 25.4 	
Date: May 20
Value: 25.65 	
Date: May 15
Value: 25.77 	
Date: May 10
Value: 26.03 	
Date: May 05
Value: 25.89 	
Date: Apr 30
Value: 25.59 	
Date: Apr 25
Value: 25.99 	
Date: Apr 20
Value: 25.64 	
Date: Apr 15
Value: 25.81 	
Date: Apr 10
Value: 25.72 	
Date: Apr 05
Value: 26 	
Date: Sep 30
Value: 23.86 	
Date: Sep 25
Value: 23.05 	
Date: Sep 20
Value: 24.18 	
Date: Sep 15
Value: 22.95 	
Date: Sep 10
Value: 23.48 	
Date: Sep 05
Value: 23.49 	
Date: Aug 31
Value: 23.23 	
Date: Aug 25
Value: 22.76 	
Date: Aug 20
Value: 23.43 	
Date: Aug 15
Value: 23.3 	
Date: Aug 10
Value: 23.24 	
Date: Aug 05
Value: 23.6 	
Date: Jul 31
Value: 24.17 	
Date: Jul 25
Value: 24.52 	
Date: Jul 20
Value: 24.4 	
Date: Jul 15
Value: 22.73 	
Date: Jul 10
Value: 24.19 	
Date: Jul 05
Value: 23.44 	
Date: Jun 30
Value: 23.53 	
Date: Jun 25
Value: 23.91 	
Date: Jun 20
Value: 23.71 	
Date: Jun 15
Value: 23.34 	
Date: Jun 10
Value: 24.12 	
Date: Jun 05
Value: 24.84 	
Date: May 31
Value: 24.59 	
Date: May 25
Value: 25.25 	
Date: May 20
Value: 24.62 	
Date: May 15
Value: 25.63 	
Date: May 10
Value: 23.95 	
Date: May 05
Value: 23.7 	
Date: Apr 30
Value: 23.6 	
Date: Apr 25
Value: 24.88 	
Date: Apr 20
Value: 25.24 	
Date: Apr 15
Value: 25.82 	
Date: Apr 10
Value: 25.6 	
Date: Apr 05
Value: 25.12 	
Date: Sep 30
Value: 23.28 	
Date: Sep 25
Value: 23.96 	
Date: Sep 20
Value: 23.55 	
Date: Sep 15
Value: 23.9 	
Date: Sep 10
Value: 23.41 	
Date: Sep 05
Value: 23.01 	
Date: Aug 31
Value: 23.23 	
Date: Aug 25
Value: 22.03 	
Date: Aug 20
Value: 23.93 	
Date: Aug 15
Value: 24.02 	
Date: Aug 10
Value: 23.4 	
Date: Aug 05
Value: 24.99 	
Date: Jul 31
Value: 24.01 	
Date: Jul 25
Value: 23.55 	
Date: Jul 20
Value: 24.3 	
Date: Jul 15
Value: 23.98 	
Date: Jul 10
Value: 22.79 	
Date: Jul 05
Value: 23.92 	
Date: Jun 30
Value: 24.71 	
Date: Jun 25
Value: 25.32 	
Date: Jun 20
Value: 24.27 	
Date: Jun 15
Value: 24.33 	
Date: Jun 10
Value: 24.93 	
Date: Jun 05
Value: 18.5 	
Date: May 31
Value: 22.08 	
Date: May 25
Value: 25.74 	
Date: May 20
Value: 25.66 	
Date: May 15
Value: 25.7 	
Date: May 10
Value: 26 	
Date: May 05
Value: 26.04 	
Date: Apr 30
Value: 25 	
Date: Apr 25
Value: 26.41 	
Date: Apr 20
Value: 25.32 	
Date: Apr 15
Value: 26.42 	
Date: Apr 10
Value: 26.99 	
Date: Apr 05
Value: 25.46 	
Date: Sep 30
Value: 23 	
Date: Sep 25
Value: 23.06 	
Date: Sep 20
Value: 23.59 	
Date: Sep 15
Value: 23.32 	
Date: Sep 10
Value: 23.6 	
Date: Sep 05
Value: 23.4 	
Date: Aug 31
Value: 23.79 	
Date: Aug 25
Value: 23.48 	
Date: Aug 20
Value: 23.72 	
Date: Aug 15
Value: 23.89 	
Date: Aug 10
Value: 24.11 	
Date: Aug 05
Value: 24.06 	
Date: Jul 31
Value: 23.88 	
Date: Jul 25
Value: 24.21 	
Date: Jul 20
Value: 23.97 	
Date: Jul 15
Value: 23.34 	
Date: Jul 10
Value: 23.51 	
Date: Jul 05
Value: 23.58 	
Date: Jun 30
Value: 23.87 	
Date: Jun 25
Value: 24.09 	
Date: Jun 20
Value: 23.8 	
Date: Jun 15
Value: 23.94 	
Date: Jun 10
Value: 24.32 	
Date: Jun 05
Value: 23.85 	
Date: May 31
Value: 23.72 	
Date: May 25
Value: 25.4 	
Date: May 20
Value: 25.65 	
Date: May 15
Value: 25.77 	
Date: May 10
Value: 26.03 	
Date: May 05
Value: 25.89 	
Date: Apr 30
Value: 25.59 	
Date: Apr 25
Value: 25.99 	
Date: Apr 20
Value: 25.64 	
Date: Apr 15
Value: 25.81 	
Date: Apr 10
Value: 25.72 	
Date: Apr 05
Value: 26

  • Sololá
  • Sololá
  • (8% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 27.75 	
Date: Sep 25
Value: 27.19 	
Date: Sep 20
Value: 28.1 	
Date: Sep 15
Value: 26.87 	
Date: Sep 10
Value: 27.62 	
Date: Sep 05
Value: 27.41 	
Date: Aug 31
Value: 27.17 	
Date: Aug 25
Value: 26.87 	
Date: Aug 20
Value: 27.51 	
Date: Aug 15
Value: 27.27 	
Date: Aug 10
Value: 27.51 	
Date: Aug 05
Value: 27.51 	
Date: Jul 31
Value: 28.28 	
Date: Jul 25
Value: 28.88 	
Date: Jul 20
Value: 28.53 	
Date: Jul 15
Value: 27.21 	
Date: Jul 10
Value: 28.54 	
Date: Jul 05
Value: 27.58 	
Date: Jun 30
Value: 27.1 	
Date: Jun 25
Value: 27.54 	
Date: Jun 20
Value: 27.49 	
Date: Jun 15
Value: 27.4 	
Date: Jun 10
Value: 27.69 	
Date: Jun 05
Value: 28.44 	
Date: May 31
Value: 28.11 	
Date: May 25
Value: 28.76 	
Date: May 20
Value: 28.02 	
Date: May 15
Value: 29.37 	
Date: May 10
Value: 27.77 	
Date: May 05
Value: 27.25 	
Date: Apr 30
Value: 26.99 	
Date: Apr 25
Value: 28.56 	
Date: Apr 20
Value: 29.41 	
Date: Apr 15
Value: 29.67 	
Date: Apr 10
Value: 29.57 	
Date: Apr 05
Value: 29.93 	
Date: Sep 30
Value: 27.22 	
Date: Sep 25
Value: 28.23 	
Date: Sep 20
Value: 27.64 	
Date: Sep 15
Value: 27.98 	
Date: Sep 10
Value: 27.84 	
Date: Sep 05
Value: 27.37 	
Date: Aug 31
Value: 27.38 	
Date: Aug 25
Value: 26.47 	
Date: Aug 20
Value: 28.04 	
Date: Aug 15
Value: 28.34 	
Date: Aug 10
Value: 27.49 	
Date: Aug 05
Value: 28.75 	
Date: Jul 31
Value: 28.17 	
Date: Jul 25
Value: 27.77 	
Date: Jul 20
Value: 28.64 	
Date: Jul 15
Value: 28.23 	
Date: Jul 10
Value: 27.16 	
Date: Jul 05
Value: 28.38 	
Date: Jun 30
Value: 28.68 	
Date: Jun 25
Value: 29.4 	
Date: Jun 20
Value: 28.39 	
Date: Jun 15
Value: 28.21 	
Date: Jun 10
Value: 28.82 	
Date: Jun 05
Value: 22.39 	
Date: May 31
Value: 25.88 	
Date: May 25
Value: 29.41 	
Date: May 20
Value: 29.56 	
Date: May 15
Value: 29.33 	
Date: May 10
Value: 29.75 	
Date: May 05
Value: 29.81 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 30.35 	
Date: Apr 20
Value: 29.03 	
Date: Apr 15
Value: 30.22 	
Date: Apr 10
Value: 31.04 	
Date: Apr 05
Value: 29.5 	
Date: Sep 30
Value: 27.14 	
Date: Sep 25
Value: 27.29 	
Date: Sep 20
Value: 27.81 	
Date: Sep 15
Value: 27.53 	
Date: Sep 10
Value: 27.82 	
Date: Sep 05
Value: 27.62 	
Date: Aug 31
Value: 27.92 	
Date: Aug 25
Value: 27.69 	
Date: Aug 20
Value: 27.89 	
Date: Aug 15
Value: 28.08 	
Date: Aug 10
Value: 28.23 	
Date: Aug 05
Value: 28.18 	
Date: Jul 31
Value: 28.14 	
Date: Jul 25
Value: 28.47 	
Date: Jul 20
Value: 28.28 	
Date: Jul 15
Value: 27.61 	
Date: Jul 10
Value: 27.85 	
Date: Jul 05
Value: 27.84 	
Date: Jun 30
Value: 27.81 	
Date: Jun 25
Value: 28.12 	
Date: Jun 20
Value: 27.73 	
Date: Jun 15
Value: 27.84 	
Date: Jun 10
Value: 28.21 	
Date: Jun 05
Value: 27.7 	
Date: May 31
Value: 27.43 	
Date: May 25
Value: 28.77 	
Date: May 20
Value: 29.08 	
Date: May 15
Value: 29.18 	
Date: May 10
Value: 29.6 	
Date: May 05
Value: 29.34 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 29.46 	
Date: Apr 20
Value: 29.15 	
Date: Apr 15
Value: 29.19 	
Date: Apr 10
Value: 29.19 	
Date: Apr 05
Value: 29.58 	
Date: Sep 30
Value: 27.75 	
Date: Sep 25
Value: 27.19 	
Date: Sep 20
Value: 28.1 	
Date: Sep 15
Value: 26.87 	
Date: Sep 10
Value: 27.62 	
Date: Sep 05
Value: 27.41 	
Date: Aug 31
Value: 27.17 	
Date: Aug 25
Value: 26.87 	
Date: Aug 20
Value: 27.51 	
Date: Aug 15
Value: 27.27 	
Date: Aug 10
Value: 27.51 	
Date: Aug 05
Value: 27.51 	
Date: Jul 31
Value: 28.28 	
Date: Jul 25
Value: 28.88 	
Date: Jul 20
Value: 28.53 	
Date: Jul 15
Value: 27.21 	
Date: Jul 10
Value: 28.54 	
Date: Jul 05
Value: 27.58 	
Date: Jun 30
Value: 27.1 	
Date: Jun 25
Value: 27.54 	
Date: Jun 20
Value: 27.49 	
Date: Jun 15
Value: 27.4 	
Date: Jun 10
Value: 27.69 	
Date: Jun 05
Value: 28.44 	
Date: May 31
Value: 28.11 	
Date: May 25
Value: 28.76 	
Date: May 20
Value: 28.02 	
Date: May 15
Value: 29.37 	
Date: May 10
Value: 27.77 	
Date: May 05
Value: 27.25 	
Date: Apr 30
Value: 26.99 	
Date: Apr 25
Value: 28.56 	
Date: Apr 20
Value: 29.41 	
Date: Apr 15
Value: 29.67 	
Date: Apr 10
Value: 29.57 	
Date: Apr 05
Value: 29.93 	
Date: Sep 30
Value: 27.22 	
Date: Sep 25
Value: 28.23 	
Date: Sep 20
Value: 27.64 	
Date: Sep 15
Value: 27.98 	
Date: Sep 10
Value: 27.84 	
Date: Sep 05
Value: 27.37 	
Date: Aug 31
Value: 27.38 	
Date: Aug 25
Value: 26.47 	
Date: Aug 20
Value: 28.04 	
Date: Aug 15
Value: 28.34 	
Date: Aug 10
Value: 27.49 	
Date: Aug 05
Value: 28.75 	
Date: Jul 31
Value: 28.17 	
Date: Jul 25
Value: 27.77 	
Date: Jul 20
Value: 28.64 	
Date: Jul 15
Value: 28.23 	
Date: Jul 10
Value: 27.16 	
Date: Jul 05
Value: 28.38 	
Date: Jun 30
Value: 28.68 	
Date: Jun 25
Value: 29.4 	
Date: Jun 20
Value: 28.39 	
Date: Jun 15
Value: 28.21 	
Date: Jun 10
Value: 28.82 	
Date: Jun 05
Value: 22.39 	
Date: May 31
Value: 25.88 	
Date: May 25
Value: 29.41 	
Date: May 20
Value: 29.56 	
Date: May 15
Value: 29.33 	
Date: May 10
Value: 29.75 	
Date: May 05
Value: 29.81 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 30.35 	
Date: Apr 20
Value: 29.03 	
Date: Apr 15
Value: 30.22 	
Date: Apr 10
Value: 31.04 	
Date: Apr 05
Value: 29.5 	
Date: Sep 30
Value: 27.14 	
Date: Sep 25
Value: 27.29 	
Date: Sep 20
Value: 27.81 	
Date: Sep 15
Value: 27.53 	
Date: Sep 10
Value: 27.82 	
Date: Sep 05
Value: 27.62 	
Date: Aug 31
Value: 27.92 	
Date: Aug 25
Value: 27.69 	
Date: Aug 20
Value: 27.89 	
Date: Aug 15
Value: 28.08 	
Date: Aug 10
Value: 28.23 	
Date: Aug 05
Value: 28.18 	
Date: Jul 31
Value: 28.14 	
Date: Jul 25
Value: 28.47 	
Date: Jul 20
Value: 28.28 	
Date: Jul 15
Value: 27.61 	
Date: Jul 10
Value: 27.85 	
Date: Jul 05
Value: 27.84 	
Date: Jun 30
Value: 27.81 	
Date: Jun 25
Value: 28.12 	
Date: Jun 20
Value: 27.73 	
Date: Jun 15
Value: 27.84 	
Date: Jun 10
Value: 28.21 	
Date: Jun 05
Value: 27.7 	
Date: May 31
Value: 27.43 	
Date: May 25
Value: 28.77 	
Date: May 20
Value: 29.08 	
Date: May 15
Value: 29.18 	
Date: May 10
Value: 29.6 	
Date: May 05
Value: 29.34 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 29.46 	
Date: Apr 20
Value: 29.15 	
Date: Apr 15
Value: 29.19 	
Date: Apr 10
Value: 29.19 	
Date: Apr 05
Value: 29.58

  • Totonicapán
  • Totonicapán
  • (7% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 22.37 	
Date: Sep 25
Value: 21.61 	
Date: Sep 20
Value: 22.71 	
Date: Sep 15
Value: 21.83 	
Date: Sep 10
Value: 22.49 	
Date: Sep 05
Value: 22.54 	
Date: Aug 31
Value: 22.07 	
Date: Aug 25
Value: 21.27 	
Date: Aug 20
Value: 22.7 	
Date: Aug 15
Value: 21.83 	
Date: Aug 10
Value: 21.99 	
Date: Aug 05
Value: 22.05 	
Date: Jul 31
Value: 22.69 	
Date: Jul 25
Value: 23.07 	
Date: Jul 20
Value: 22.84 	
Date: Jul 15
Value: 21.27 	
Date: Jul 10
Value: 23.17 	
Date: Jul 05
Value: 22.57 	
Date: Jun 30
Value: 22.27 	
Date: Jun 25
Value: 22.87 	
Date: Jun 20
Value: 22.63 	
Date: Jun 15
Value: 22.37 	
Date: Jun 10
Value: 22.92 	
Date: Jun 05
Value: 23.45 	
Date: May 31
Value: 23.44 	
Date: May 25
Value: 23.86 	
Date: May 20
Value: 23.55 	
Date: May 15
Value: 24.71 	
Date: May 10
Value: 23.07 	
Date: May 05
Value: 22.9 	
Date: Apr 30
Value: 22.46 	
Date: Apr 25
Value: 23.65 	
Date: Apr 20
Value: 24.75 	
Date: Apr 15
Value: 25.16 	
Date: Apr 10
Value: 24.71 	
Date: Apr 05
Value: 24.85 	
Date: Sep 30
Value: 21.93 	
Date: Sep 25
Value: 22.88 	
Date: Sep 20
Value: 22.47 	
Date: Sep 15
Value: 22.82 	
Date: Sep 10
Value: 22.43 	
Date: Sep 05
Value: 22.22 	
Date: Aug 31
Value: 22.37 	
Date: Aug 25
Value: 21.55 	
Date: Aug 20
Value: 22.61 	
Date: Aug 15
Value: 22.57 	
Date: Aug 10
Value: 21.81 	
Date: Aug 05
Value: 23.52 	
Date: Jul 31
Value: 22.76 	
Date: Jul 25
Value: 22.56 	
Date: Jul 20
Value: 23.18 	
Date: Jul 15
Value: 22.88 	
Date: Jul 10
Value: 21.89 	
Date: Jul 05
Value: 22.78 	
Date: Jun 30
Value: 23.57 	
Date: Jun 25
Value: 23.97 	
Date: Jun 20
Value: 23.03 	
Date: Jun 15
Value: 22.7 	
Date: Jun 10
Value: 24.23 	
Date: Jun 05
Value: 17.67 	
Date: May 31
Value: 21.76 	
Date: May 25
Value: 25.32 	
Date: May 20
Value: 25.06 	
Date: May 15
Value: 24.93 	
Date: May 10
Value: 25.06 	
Date: May 05
Value: 25.38 	
Date: Apr 30
Value: 24.08 	
Date: Apr 25
Value: 25.95 	
Date: Apr 20
Value: 24.4 	
Date: Apr 15
Value: 25.48 	
Date: Apr 10
Value: 26.27 	
Date: Apr 05
Value: 24.61 	
Date: Sep 30
Value: 21.91 	
Date: Sep 25
Value: 22.06 	
Date: Sep 20
Value: 22.69 	
Date: Sep 15
Value: 22.28 	
Date: Sep 10
Value: 22.58 	
Date: Sep 05
Value: 22.41 	
Date: Aug 31
Value: 22.85 	
Date: Aug 25
Value: 22.47 	
Date: Aug 20
Value: 22.7 	
Date: Aug 15
Value: 22.82 	
Date: Aug 10
Value: 23.06 	
Date: Aug 05
Value: 22.87 	
Date: Jul 31
Value: 22.71 	
Date: Jul 25
Value: 23.1 	
Date: Jul 20
Value: 22.81 	
Date: Jul 15
Value: 22.26 	
Date: Jul 10
Value: 22.38 	
Date: Jul 05
Value: 22.56 	
Date: Jun 30
Value: 22.81 	
Date: Jun 25
Value: 23.1 	
Date: Jun 20
Value: 22.86 	
Date: Jun 15
Value: 22.87 	
Date: Jun 10
Value: 23.45 	
Date: Jun 05
Value: 22.91 	
Date: May 31
Value: 23.37 	
Date: May 25
Value: 24.9 	
Date: May 20
Value: 25.13 	
Date: May 15
Value: 25.06 	
Date: May 10
Value: 25.58 	
Date: May 05
Value: 25.35 	
Date: Apr 30
Value: 24.76 	
Date: Apr 25
Value: 25.1 	
Date: Apr 20
Value: 24.8 	
Date: Apr 15
Value: 24.87 	
Date: Apr 10
Value: 24.76 	
Date: Apr 05
Value: 25.29 	
Date: Sep 30
Value: 22.37 	
Date: Sep 25
Value: 21.61 	
Date: Sep 20
Value: 22.71 	
Date: Sep 15
Value: 21.83 	
Date: Sep 10
Value: 22.49 	
Date: Sep 05
Value: 22.54 	
Date: Aug 31
Value: 22.07 	
Date: Aug 25
Value: 21.27 	
Date: Aug 20
Value: 22.7 	
Date: Aug 15
Value: 21.83 	
Date: Aug 10
Value: 21.99 	
Date: Aug 05
Value: 22.05 	
Date: Jul 31
Value: 22.69 	
Date: Jul 25
Value: 23.07 	
Date: Jul 20
Value: 22.84 	
Date: Jul 15
Value: 21.27 	
Date: Jul 10
Value: 23.17 	
Date: Jul 05
Value: 22.57 	
Date: Jun 30
Value: 22.27 	
Date: Jun 25
Value: 22.87 	
Date: Jun 20
Value: 22.63 	
Date: Jun 15
Value: 22.37 	
Date: Jun 10
Value: 22.92 	
Date: Jun 05
Value: 23.45 	
Date: May 31
Value: 23.44 	
Date: May 25
Value: 23.86 	
Date: May 20
Value: 23.55 	
Date: May 15
Value: 24.71 	
Date: May 10
Value: 23.07 	
Date: May 05
Value: 22.9 	
Date: Apr 30
Value: 22.46 	
Date: Apr 25
Value: 23.65 	
Date: Apr 20
Value: 24.75 	
Date: Apr 15
Value: 25.16 	
Date: Apr 10
Value: 24.71 	
Date: Apr 05
Value: 24.85 	
Date: Sep 30
Value: 21.93 	
Date: Sep 25
Value: 22.88 	
Date: Sep 20
Value: 22.47 	
Date: Sep 15
Value: 22.82 	
Date: Sep 10
Value: 22.43 	
Date: Sep 05
Value: 22.22 	
Date: Aug 31
Value: 22.37 	
Date: Aug 25
Value: 21.55 	
Date: Aug 20
Value: 22.61 	
Date: Aug 15
Value: 22.57 	
Date: Aug 10
Value: 21.81 	
Date: Aug 05
Value: 23.52 	
Date: Jul 31
Value: 22.76 	
Date: Jul 25
Value: 22.56 	
Date: Jul 20
Value: 23.18 	
Date: Jul 15
Value: 22.88 	
Date: Jul 10
Value: 21.89 	
Date: Jul 05
Value: 22.78 	
Date: Jun 30
Value: 23.57 	
Date: Jun 25
Value: 23.97 	
Date: Jun 20
Value: 23.03 	
Date: Jun 15
Value: 22.7 	
Date: Jun 10
Value: 24.23 	
Date: Jun 05
Value: 17.67 	
Date: May 31
Value: 21.76 	
Date: May 25
Value: 25.32 	
Date: May 20
Value: 25.06 	
Date: May 15
Value: 24.93 	
Date: May 10
Value: 25.06 	
Date: May 05
Value: 25.38 	
Date: Apr 30
Value: 24.08 	
Date: Apr 25
Value: 25.95 	
Date: Apr 20
Value: 24.4 	
Date: Apr 15
Value: 25.48 	
Date: Apr 10
Value: 26.27 	
Date: Apr 05
Value: 24.61 	
Date: Sep 30
Value: 21.91 	
Date: Sep 25
Value: 22.06 	
Date: Sep 20
Value: 22.69 	
Date: Sep 15
Value: 22.28 	
Date: Sep 10
Value: 22.58 	
Date: Sep 05
Value: 22.41 	
Date: Aug 31
Value: 22.85 	
Date: Aug 25
Value: 22.47 	
Date: Aug 20
Value: 22.7 	
Date: Aug 15
Value: 22.82 	
Date: Aug 10
Value: 23.06 	
Date: Aug 05
Value: 22.87 	
Date: Jul 31
Value: 22.71 	
Date: Jul 25
Value: 23.1 	
Date: Jul 20
Value: 22.81 	
Date: Jul 15
Value: 22.26 	
Date: Jul 10
Value: 22.38 	
Date: Jul 05
Value: 22.56 	
Date: Jun 30
Value: 22.81 	
Date: Jun 25
Value: 23.1 	
Date: Jun 20
Value: 22.86 	
Date: Jun 15
Value: 22.87 	
Date: Jun 10
Value: 23.45 	
Date: Jun 05
Value: 22.91 	
Date: May 31
Value: 23.37 	
Date: May 25
Value: 24.9 	
Date: May 20
Value: 25.13 	
Date: May 15
Value: 25.06 	
Date: May 10
Value: 25.58 	
Date: May 05
Value: 25.35 	
Date: Apr 30
Value: 24.76 	
Date: Apr 25
Value: 25.1 	
Date: Apr 20
Value: 24.8 	
Date: Apr 15
Value: 24.87 	
Date: Apr 10
Value: 24.76 	
Date: Apr 05
Value: 25.29

  • Huehuetenango
  • Huehuetenango
  • (6% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 27.24 	
Date: Sep 25
Value: 26.35 	
Date: Sep 20
Value: 27.43 	
Date: Sep 15
Value: 27.6 	
Date: Sep 10
Value: 27.65 	
Date: Sep 05
Value: 28.11 	
Date: Aug 31
Value: 27.43 	
Date: Aug 25
Value: 25.46 	
Date: Aug 20
Value: 28 	
Date: Aug 15
Value: 26.44 	
Date: Aug 10
Value: 25.97 	
Date: Aug 05
Value: 26.53 	
Date: Jul 31
Value: 26.97 	
Date: Jul 25
Value: 26.22 	
Date: Jul 20
Value: 26.9 	
Date: Jul 15
Value: 25.1 	
Date: Jul 10
Value: 27.9 	
Date: Jul 05
Value: 27.5 	
Date: Jun 30
Value: 26.56 	
Date: Jun 25
Value: 27.95 	
Date: Jun 20
Value: 27.46 	
Date: Jun 15
Value: 26.88 	
Date: Jun 10
Value: 28.18 	
Date: Jun 05
Value: 28.04 	
Date: May 31
Value: 27.17 	
Date: May 25
Value: 27.25 	
Date: May 20
Value: 28.06 	
Date: May 15
Value: 28.47 	
Date: May 10
Value: 26.59 	
Date: May 05
Value: 27.7 	
Date: Apr 30
Value: 29.24 	
Date: Apr 25
Value: 29.12 	
Date: Apr 20
Value: 30.07 	
Date: Apr 15
Value: 31.04 	
Date: Apr 10
Value: 29.79 	
Date: Apr 05
Value: 28.79 	
Date: Sep 30
Value: 27.03 	
Date: Sep 25
Value: 27.61 	
Date: Sep 20
Value: 27.73 	
Date: Sep 15
Value: 28.17 	
Date: Sep 10
Value: 26.99 	
Date: Sep 05
Value: 27.46 	
Date: Aug 31
Value: 28.11 	
Date: Aug 25
Value: 27.37 	
Date: Aug 20
Value: 27.34 	
Date: Aug 15
Value: 26.06 	
Date: Aug 10
Value: 25.67 	
Date: Aug 05
Value: 27.97 	
Date: Jul 31
Value: 27.38 	
Date: Jul 25
Value: 27.77 	
Date: Jul 20
Value: 27.62 	
Date: Jul 15
Value: 27.62 	
Date: Jul 10
Value: 26.75 	
Date: Jul 05
Value: 26.77 	
Date: Jun 30
Value: 27.64 	
Date: Jun 25
Value: 27.17 	
Date: Jun 20
Value: 26.46 	
Date: Jun 15
Value: 25.85 	
Date: Jun 10
Value: 28.82 	
Date: Jun 05
Value: 22.87 	
Date: May 31
Value: 27.02 	
Date: May 25
Value: 30.66 	
Date: May 20
Value: 29.08 	
Date: May 15
Value: 29.28 	
Date: May 10
Value: 28.68 	
Date: May 05
Value: 29.76 	
Date: Apr 30
Value: 29 	
Date: Apr 25
Value: 32.27 	
Date: Apr 20
Value: 30.46 	
Date: Apr 15
Value: 31.22 	
Date: Apr 10
Value: 31.73 	
Date: Apr 05
Value: 29.79 	
Date: Sep 30
Value: 26.7 	
Date: Sep 25
Value: 26.65 	
Date: Sep 20
Value: 27.37 	
Date: Sep 15
Value: 27.06 	
Date: Sep 10
Value: 27.18 	
Date: Sep 05
Value: 27.22 	
Date: Aug 31
Value: 27.46 	
Date: Aug 25
Value: 27.11 	
Date: Aug 20
Value: 27.22 	
Date: Aug 15
Value: 27.32 	
Date: Aug 10
Value: 27.53 	
Date: Aug 05
Value: 27.14 	
Date: Jul 31
Value: 27.16 	
Date: Jul 25
Value: 27.32 	
Date: Jul 20
Value: 26.82 	
Date: Jul 15
Value: 26.67 	
Date: Jul 10
Value: 26.51 	
Date: Jul 05
Value: 26.95 	
Date: Jun 30
Value: 26.73 	
Date: Jun 25
Value: 27.28 	
Date: Jun 20
Value: 27.02 	
Date: Jun 15
Value: 27.27 	
Date: Jun 10
Value: 28.08 	
Date: Jun 05
Value: 27.22 	
Date: May 31
Value: 28.02 	
Date: May 25
Value: 29.42 	
Date: May 20
Value: 29.43 	
Date: May 15
Value: 29.16 	
Date: May 10
Value: 29.98 	
Date: May 05
Value: 29.77 	
Date: Apr 30
Value: 29.87 	
Date: Apr 25
Value: 29.93 	
Date: Apr 20
Value: 29.82 	
Date: Apr 15
Value: 29.84 	
Date: Apr 10
Value: 29.21 	
Date: Apr 05
Value: 30.04 	
Date: Sep 30
Value: 27.24 	
Date: Sep 25
Value: 26.35 	
Date: Sep 20
Value: 27.43 	
Date: Sep 15
Value: 27.6 	
Date: Sep 10
Value: 27.65 	
Date: Sep 05
Value: 28.11 	
Date: Aug 31
Value: 27.43 	
Date: Aug 25
Value: 25.46 	
Date: Aug 20
Value: 28 	
Date: Aug 15
Value: 26.44 	
Date: Aug 10
Value: 25.97 	
Date: Aug 05
Value: 26.53 	
Date: Jul 31
Value: 26.97 	
Date: Jul 25
Value: 26.22 	
Date: Jul 20
Value: 26.9 	
Date: Jul 15
Value: 25.1 	
Date: Jul 10
Value: 27.9 	
Date: Jul 05
Value: 27.5 	
Date: Jun 30
Value: 26.56 	
Date: Jun 25
Value: 27.95 	
Date: Jun 20
Value: 27.46 	
Date: Jun 15
Value: 26.88 	
Date: Jun 10
Value: 28.18 	
Date: Jun 05
Value: 28.04 	
Date: May 31
Value: 27.17 	
Date: May 25
Value: 27.25 	
Date: May 20
Value: 28.06 	
Date: May 15
Value: 28.47 	
Date: May 10
Value: 26.59 	
Date: May 05
Value: 27.7 	
Date: Apr 30
Value: 29.24 	
Date: Apr 25
Value: 29.12 	
Date: Apr 20
Value: 30.07 	
Date: Apr 15
Value: 31.04 	
Date: Apr 10
Value: 29.79 	
Date: Apr 05
Value: 28.79 	
Date: Sep 30
Value: 27.03 	
Date: Sep 25
Value: 27.61 	
Date: Sep 20
Value: 27.73 	
Date: Sep 15
Value: 28.17 	
Date: Sep 10
Value: 26.99 	
Date: Sep 05
Value: 27.46 	
Date: Aug 31
Value: 28.11 	
Date: Aug 25
Value: 27.37 	
Date: Aug 20
Value: 27.34 	
Date: Aug 15
Value: 26.06 	
Date: Aug 10
Value: 25.67 	
Date: Aug 05
Value: 27.97 	
Date: Jul 31
Value: 27.38 	
Date: Jul 25
Value: 27.77 	
Date: Jul 20
Value: 27.62 	
Date: Jul 15
Value: 27.62 	
Date: Jul 10
Value: 26.75 	
Date: Jul 05
Value: 26.77 	
Date: Jun 30
Value: 27.64 	
Date: Jun 25
Value: 27.17 	
Date: Jun 20
Value: 26.46 	
Date: Jun 15
Value: 25.85 	
Date: Jun 10
Value: 28.82 	
Date: Jun 05
Value: 22.87 	
Date: May 31
Value: 27.02 	
Date: May 25
Value: 30.66 	
Date: May 20
Value: 29.08 	
Date: May 15
Value: 29.28 	
Date: May 10
Value: 28.68 	
Date: May 05
Value: 29.76 	
Date: Apr 30
Value: 29 	
Date: Apr 25
Value: 32.27 	
Date: Apr 20
Value: 30.46 	
Date: Apr 15
Value: 31.22 	
Date: Apr 10
Value: 31.73 	
Date: Apr 05
Value: 29.79 	
Date: Sep 30
Value: 26.7 	
Date: Sep 25
Value: 26.65 	
Date: Sep 20
Value: 27.37 	
Date: Sep 15
Value: 27.06 	
Date: Sep 10
Value: 27.18 	
Date: Sep 05
Value: 27.22 	
Date: Aug 31
Value: 27.46 	
Date: Aug 25
Value: 27.11 	
Date: Aug 20
Value: 27.22 	
Date: Aug 15
Value: 27.32 	
Date: Aug 10
Value: 27.53 	
Date: Aug 05
Value: 27.14 	
Date: Jul 31
Value: 27.16 	
Date: Jul 25
Value: 27.32 	
Date: Jul 20
Value: 26.82 	
Date: Jul 15
Value: 26.67 	
Date: Jul 10
Value: 26.51 	
Date: Jul 05
Value: 26.95 	
Date: Jun 30
Value: 26.73 	
Date: Jun 25
Value: 27.28 	
Date: Jun 20
Value: 27.02 	
Date: Jun 15
Value: 27.27 	
Date: Jun 10
Value: 28.08 	
Date: Jun 05
Value: 27.22 	
Date: May 31
Value: 28.02 	
Date: May 25
Value: 29.42 	
Date: May 20
Value: 29.43 	
Date: May 15
Value: 29.16 	
Date: May 10
Value: 29.98 	
Date: May 05
Value: 29.77 	
Date: Apr 30
Value: 29.87 	
Date: Apr 25
Value: 29.93 	
Date: Apr 20
Value: 29.82 	
Date: Apr 15
Value: 29.84 	
Date: Apr 10
Value: 29.21 	
Date: Apr 05
Value: 30.04

  • Sacatepéquez
  • Sacatepéquez
  • (5% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 25.27 	
Date: Sep 25
Value: 24.63 	
Date: Sep 20
Value: 24.78 	
Date: Sep 15
Value: 24.94 	
Date: Sep 10
Value: 25.5 	
Date: Sep 05
Value: 24.59 	
Date: Aug 31
Value: 25.26 	
Date: Aug 25
Value: 24.48 	
Date: Aug 20
Value: 25.23 	
Date: Aug 15
Value: 25.12 	
Date: Aug 10
Value: 25.64 	
Date: Aug 05
Value: 25.5 	
Date: Jul 31
Value: 25.28 	
Date: Jul 25
Value: 25.37 	
Date: Jul 20
Value: 25.28 	
Date: Jul 15
Value: 24.69 	
Date: Jul 10
Value: 24.72 	
Date: Jul 05
Value: 24.11 	
Date: Jun 30
Value: 25.5 	
Date: Jun 25
Value: 25.27 	
Date: Jun 20
Value: 24.88 	
Date: Jun 15
Value: 25.76 	
Date: Jun 10
Value: 25.06 	
Date: Jun 05
Value: 25.31 	
Date: May 31
Value: 24.78 	
Date: May 25
Value: 27.82 	
Date: May 20
Value: 28.58 	
Date: May 15
Value: 28.39 	
Date: May 10
Value: 28.71 	
Date: May 05
Value: 28.86 	
Date: Apr 30
Value: 27.5 	
Date: Apr 25
Value: 28.26 	
Date: Apr 20
Value: 28.66 	
Date: Apr 15
Value: 29.01 	
Date: Apr 10
Value: 28 	
Date: Apr 05
Value: 28.37 	
Date: Sep 25
Value: 0 	
Date: Sep 20
Value: 0 	
Date: Sep 15
Value: 0 	
Date: Sep 10
Value: 0 	
Date: Sep 05
Value: 0 	
Date: Aug 31
Value: 0 	
Date: Aug 25
Value: 0 	
Date: Aug 20
Value: 0 	
Date: Aug 15
Value: 0 	
Date: Aug 10
Value: 0 	
Date: Aug 05
Value: 0 	
Date: Jul 31
Value: 0 	
Date: Jul 25
Value: 0 	
Date: Jul 20
Value: 0 	
Date: Jul 15
Value: 0 	
Date: Jul 10
Value: 0 	
Date: Jul 05
Value: 0 	
Date: Jun 30
Value: 0 	
Date: Jun 25
Value: 0 	
Date: Jun 20
Value: 0 	
Date: Jun 15
Value: 0 	
Date: Jun 10
Value: 0 	
Date: Jun 05
Value: 0 	
Date: May 31
Value: 0 	
Date: May 25
Value: 0 	
Date: May 20
Value: 0 	
Date: May 15
Value: 0 	
Date: May 10
Value: 0 	
Date: May 05
Value: 0 	
Date: Apr 30
Value: 0 	
Date: Apr 25
Value: 0 	
Date: Apr 20
Value: 0 	
Date: Apr 15
Value: 0 	
Date: Apr 10
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Sep 25
Value: 0 	
Date: Sep 20
Value: 0 	
Date: Sep 15
Value: 0 	
Date: Sep 10
Value: 0 	
Date: Sep 05
Value: 0 	
Date: Aug 31
Value: 0 	
Date: Aug 25
Value: 0 	
Date: Aug 20
Value: 0 	
Date: Aug 15
Value: 0 	
Date: Aug 10
Value: 0 	
Date: Aug 05
Value: 0 	
Date: Jul 31
Value: 0 	
Date: Jul 25
Value: 0 	
Date: Jul 20
Value: 0 	
Date: Jul 15
Value: 0 	
Date: Jul 10
Value: 0 	
Date: Jul 05
Value: 0 	
Date: Jun 30
Value: 0 	
Date: Jun 25
Value: 0 	
Date: Jun 20
Value: 0 	
Date: Jun 15
Value: 0 	
Date: Jun 10
Value: 0 	
Date: Jun 05
Value: 0 	
Date: May 31
Value: 0 	
Date: May 25
Value: 0 	
Date: May 20
Value: 0 	
Date: May 15
Value: 0 	
Date: May 10
Value: 0 	
Date: May 05
Value: 0 	
Date: Apr 30
Value: 0 	
Date: Apr 25
Value: 0 	
Date: Apr 20
Value: 0 	
Date: Apr 15
Value: 0 	
Date: Apr 10
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Apr 05
Value: 0 	
Date: Sep 30
Value: 25.27 	
Date: Sep 25
Value: 24.63 	
Date: Sep 20
Value: 24.78 	
Date: Sep 15
Value: 24.94 	
Date: Sep 10
Value: 25.5 	
Date: Sep 05
Value: 24.59 	
Date: Aug 31
Value: 25.26 	
Date: Aug 25
Value: 24.48 	
Date: Aug 20
Value: 25.23 	
Date: Aug 15
Value: 25.12 	
Date: Aug 10
Value: 25.64 	
Date: Aug 05
Value: 25.5 	
Date: Jul 31
Value: 25.28 	
Date: Jul 25
Value: 25.37 	
Date: Jul 20
Value: 25.28 	
Date: Jul 15
Value: 24.69 	
Date: Jul 10
Value: 24.72 	
Date: Jul 05
Value: 24.11 	
Date: Jun 30
Value: 25.5 	
Date: Jun 25
Value: 25.27 	
Date: Jun 20
Value: 24.88 	
Date: Jun 15
Value: 25.76 	
Date: Jun 10
Value: 25.06 	
Date: Jun 05
Value: 25.31 	
Date: May 31
Value: 24.78 	
Date: May 25
Value: 27.82 	
Date: May 20
Value: 28.58 	
Date: May 15
Value: 28.39 	
Date: May 10
Value: 28.71 	
Date: May 05
Value: 28.86 	
Date: Apr 30
Value: 27.5 	
Date: Apr 25
Value: 28.26 	
Date: Apr 20
Value: 28.66 	
Date: Apr 15
Value: 29.01 	
Date: Apr 10
Value: 28 	
Date: Apr 05
Value: 28.37

  • San Marcos
  • San Marcos
  • (5% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 27.06 	
Date: Sep 25
Value: 26.7 	
Date: Sep 20
Value: 27.52 	
Date: Sep 15
Value: 26.39 	
Date: Sep 10
Value: 27.11 	
Date: Sep 05
Value: 26.93 	
Date: Aug 31
Value: 26.57 	
Date: Aug 25
Value: 25.97 	
Date: Aug 20
Value: 26.8 	
Date: Aug 15
Value: 26.67 	
Date: Aug 10
Value: 27.02 	
Date: Aug 05
Value: 26.9 	
Date: Jul 31
Value: 27.44 	
Date: Jul 25
Value: 27.69 	
Date: Jul 20
Value: 27.74 	
Date: Jul 15
Value: 26.28 	
Date: Jul 10
Value: 27.98 	
Date: Jul 05
Value: 26.96 	
Date: Jun 30
Value: 26.31 	
Date: Jun 25
Value: 27.27 	
Date: Jun 20
Value: 26.95 	
Date: Jun 15
Value: 26.75 	
Date: Jun 10
Value: 27.16 	
Date: Jun 05
Value: 27.84 	
Date: May 31
Value: 27.96 	
Date: May 25
Value: 28.41 	
Date: May 20
Value: 27.91 	
Date: May 15
Value: 29.2 	
Date: May 10
Value: 27.65 	
Date: May 05
Value: 27.13 	
Date: Apr 30
Value: 27.1 	
Date: Apr 25
Value: 28.45 	
Date: Apr 20
Value: 29.65 	
Date: Apr 15
Value: 30 	
Date: Apr 10
Value: 29.56 	
Date: Apr 05
Value: 29.65 	
Date: Sep 30
Value: 26.65 	
Date: Sep 25
Value: 27.71 	
Date: Sep 20
Value: 27.16 	
Date: Sep 15
Value: 27.49 	
Date: Sep 10
Value: 27.31 	
Date: Sep 05
Value: 26.99 	
Date: Aug 31
Value: 26.95 	
Date: Aug 25
Value: 26.17 	
Date: Aug 20
Value: 27.41 	
Date: Aug 15
Value: 27.66 	
Date: Aug 10
Value: 26.81 	
Date: Aug 05
Value: 27.94 	
Date: Jul 31
Value: 27.62 	
Date: Jul 25
Value: 27.28 	
Date: Jul 20
Value: 28.08 	
Date: Jul 15
Value: 27.73 	
Date: Jul 10
Value: 26.73 	
Date: Jul 05
Value: 27.78 	
Date: Jun 30
Value: 28.12 	
Date: Jun 25
Value: 28.73 	
Date: Jun 20
Value: 27.71 	
Date: Jun 15
Value: 27.42 	
Date: Jun 10
Value: 28.2 	
Date: Jun 05
Value: 21.97 	
Date: May 31
Value: 26.17 	
Date: May 25
Value: 29.51 	
Date: May 20
Value: 29.56 	
Date: May 15
Value: 29.27 	
Date: May 10
Value: 29.64 	
Date: May 05
Value: 29.79 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 30.61 	
Date: Apr 20
Value: 29.11 	
Date: Apr 15
Value: 30.29 	
Date: Apr 10
Value: 31.13 	
Date: Apr 05
Value: 29.57 	
Date: Sep 30
Value: 26.94 	
Date: Sep 25
Value: 27.11 	
Date: Sep 20
Value: 27.62 	
Date: Sep 15
Value: 27.35 	
Date: Sep 10
Value: 27.6 	
Date: Sep 05
Value: 27.48 	
Date: Aug 31
Value: 27.63 	
Date: Aug 25
Value: 27.43 	
Date: Aug 20
Value: 27.61 	
Date: Aug 15
Value: 27.81 	
Date: Aug 10
Value: 27.94 	
Date: Aug 05
Value: 27.87 	
Date: Jul 31
Value: 27.94 	
Date: Jul 25
Value: 28.18 	
Date: Jul 20
Value: 28.02 	
Date: Jul 15
Value: 27.36 	
Date: Jul 10
Value: 27.62 	
Date: Jul 05
Value: 27.62 	
Date: Jun 30
Value: 27.49 	
Date: Jun 25
Value: 27.94 	
Date: Jun 20
Value: 27.45 	
Date: Jun 15
Value: 27.56 	
Date: Jun 10
Value: 27.97 	
Date: Jun 05
Value: 27.32 	
Date: May 31
Value: 27.72 	
Date: May 25
Value: 29.16 	
Date: May 20
Value: 29.5 	
Date: May 15
Value: 29.55 	
Date: May 10
Value: 30.09 	
Date: May 05
Value: 29.73 	
Date: Apr 30
Value: 29.48 	
Date: Apr 25
Value: 29.82 	
Date: Apr 20
Value: 29.55 	
Date: Apr 15
Value: 29.59 	
Date: Apr 10
Value: 29.52 	
Date: Apr 05
Value: 29.94 	
Date: Sep 30
Value: 27.06 	
Date: Sep 25
Value: 26.7 	
Date: Sep 20
Value: 27.52 	
Date: Sep 15
Value: 26.39 	
Date: Sep 10
Value: 27.11 	
Date: Sep 05
Value: 26.93 	
Date: Aug 31
Value: 26.57 	
Date: Aug 25
Value: 25.97 	
Date: Aug 20
Value: 26.8 	
Date: Aug 15
Value: 26.67 	
Date: Aug 10
Value: 27.02 	
Date: Aug 05
Value: 26.9 	
Date: Jul 31
Value: 27.44 	
Date: Jul 25
Value: 27.69 	
Date: Jul 20
Value: 27.74 	
Date: Jul 15
Value: 26.28 	
Date: Jul 10
Value: 27.98 	
Date: Jul 05
Value: 26.96 	
Date: Jun 30
Value: 26.31 	
Date: Jun 25
Value: 27.27 	
Date: Jun 20
Value: 26.95 	
Date: Jun 15
Value: 26.75 	
Date: Jun 10
Value: 27.16 	
Date: Jun 05
Value: 27.84 	
Date: May 31
Value: 27.96 	
Date: May 25
Value: 28.41 	
Date: May 20
Value: 27.91 	
Date: May 15
Value: 29.2 	
Date: May 10
Value: 27.65 	
Date: May 05
Value: 27.13 	
Date: Apr 30
Value: 27.1 	
Date: Apr 25
Value: 28.45 	
Date: Apr 20
Value: 29.65 	
Date: Apr 15
Value: 30 	
Date: Apr 10
Value: 29.56 	
Date: Apr 05
Value: 29.65 	
Date: Sep 30
Value: 26.65 	
Date: Sep 25
Value: 27.71 	
Date: Sep 20
Value: 27.16 	
Date: Sep 15
Value: 27.49 	
Date: Sep 10
Value: 27.31 	
Date: Sep 05
Value: 26.99 	
Date: Aug 31
Value: 26.95 	
Date: Aug 25
Value: 26.17 	
Date: Aug 20
Value: 27.41 	
Date: Aug 15
Value: 27.66 	
Date: Aug 10
Value: 26.81 	
Date: Aug 05
Value: 27.94 	
Date: Jul 31
Value: 27.62 	
Date: Jul 25
Value: 27.28 	
Date: Jul 20
Value: 28.08 	
Date: Jul 15
Value: 27.73 	
Date: Jul 10
Value: 26.73 	
Date: Jul 05
Value: 27.78 	
Date: Jun 30
Value: 28.12 	
Date: Jun 25
Value: 28.73 	
Date: Jun 20
Value: 27.71 	
Date: Jun 15
Value: 27.42 	
Date: Jun 10
Value: 28.2 	
Date: Jun 05
Value: 21.97 	
Date: May 31
Value: 26.17 	
Date: May 25
Value: 29.51 	
Date: May 20
Value: 29.56 	
Date: May 15
Value: 29.27 	
Date: May 10
Value: 29.64 	
Date: May 05
Value: 29.79 	
Date: Apr 30
Value: 29.07 	
Date: Apr 25
Value: 30.61 	
Date: Apr 20
Value: 29.11 	
Date: Apr 15
Value: 30.29 	
Date: Apr 10
Value: 31.13 	
Date: Apr 05
Value: 29.57 	
Date: Sep 30
Value: 26.94 	
Date: Sep 25
Value: 27.11 	
Date: Sep 20
Value: 27.62 	
Date: Sep 15
Value: 27.35 	
Date: Sep 10
Value: 27.6 	
Date: Sep 05
Value: 27.48 	
Date: Aug 31
Value: 27.63 	
Date: Aug 25
Value: 27.43 	
Date: Aug 20
Value: 27.61 	
Date: Aug 15
Value: 27.81 	
Date: Aug 10
Value: 27.94 	
Date: Aug 05
Value: 27.87 	
Date: Jul 31
Value: 27.94 	
Date: Jul 25
Value: 28.18 	
Date: Jul 20
Value: 28.02 	
Date: Jul 15
Value: 27.36 	
Date: Jul 10
Value: 27.62 	
Date: Jul 05
Value: 27.62 	
Date: Jun 30
Value: 27.49 	
Date: Jun 25
Value: 27.94 	
Date: Jun 20
Value: 27.45 	
Date: Jun 15
Value: 27.56 	
Date: Jun 10
Value: 27.97 	
Date: Jun 05
Value: 27.32 	
Date: May 31
Value: 27.72 	
Date: May 25
Value: 29.16 	
Date: May 20
Value: 29.5 	
Date: May 15
Value: 29.55 	
Date: May 10
Value: 30.09 	
Date: May 05
Value: 29.73 	
Date: Apr 30
Value: 29.48 	
Date: Apr 25
Value: 29.82 	
Date: Apr 20
Value: 29.55 	
Date: Apr 15
Value: 29.59 	
Date: Apr 10
Value: 29.52 	
Date: Apr 05
Value: 29.94

  • Alta Verapaz
  • Alta Verapaz
  • (4% of total barley production)
 • 	
Date: Sep 30
Value: 32.73 	
Date: Sep 25
Value: 31.5 	
Date: Sep 20
Value: 32.75 	
Date: Sep 15
Value: 32.6 	
Date: Sep 10
Value: 32.7 	
Date: Sep 05
Value: 32.78 	
Date: Aug 31
Value: 32.61 	
Date: Aug 25
Value: 31.17 	
Date: Aug 20
Value: 33.52 	
Date: Aug 15
Value: 32.43 	
Date: Aug 10
Value: 31.99 	
Date: Aug 05
Value: 32.14 	
Date: Jul 31
Value: 32.45 	
Date: Jul 25
Value: 32.3 	
Date: Jul 20
Value: 32.37 	
Date: Jul 15
Value: 30.42 	
Date: Jul 10
Value: 32.7 	
Date: Jul 05
Value: 33.11 	
Date: Jun 30
Value: 32.52 	
Date: Jun 25
Value: 33.87 	
Date: Jun 20
Value: 32.94 	
Date: Jun 15
Value: 32.02 	
Date: Jun 10
Value: 33.55 	
Date: Jun 05
Value: 33.32 	
Date: May 31
Value: 31.94 	
Date: May 25
Value: 31.88 	
Date: May 20
Value: 33.02 	
Date: May 15
Value: 32.84 	
Date: May 10
Value: 31.42 	
Date: May 05
Value: 32.92 	
Date: Apr 30
Value: 33.29 	
Date: Apr 25
Value: 32.98 	
Date: Apr 20
Value: 33.86 	
Date: Apr 15
Value: 34.4 	
Date: Apr 10
Value: 32.84 	
Date: Apr 05
Value: 27.79 	
Date: Sep 30
Value: 32.39 	
Date: Sep 25
Value: 32.77 	
Date: Sep 20
Value: 32.97 	
Date: Sep 15
Value: 33.2 	
Date: Sep 10
Value: 32.1 	
Date: Sep 05
Value: 32.21 	
Date: Aug 31
Value: 33.32 	
Date: Aug 25
Value: 32.4 	
Date: Aug 20
Value: 32.38 	
Date: Aug 15
Value: 31.38 	
Date: Aug 10
Value: 31.06 	
Date: Aug 05
Value: 33.1 	
Date: Jul 31
Value: 32.39 	
Date: Jul 25
Value: 33.19 	
Date: Jul 20
Value: 32.27 	
Date: Jul 15
Value: 32.42 	
Date: Jul 10
Value: 31.97 	
Date: Jul 05
Value: 31.98 	
Date: Jun 30
Value: 32.69 	
Date: Jun 25
Value: 32.69 	
Date: Jun 20
Value: 31.82 	
Date: Jun 15
Value: 31.76 	
Date: Jun 10
Value: 34.64 	
Date: Jun 05
Value: 28.83 	
Date: May 31
Value: 30.42 	
Date: May 25
Value: 34.83 	
Date: May 20
Value: 33.97 	
Date: May 15
Value: 32.72 	
Date: May 10
Value: 32.49 	
Date: May 05
Value: 33.64 	
Date: Apr 30
Value: 31.59 	
Date: Apr 25
Value: 35.98 	
Date: Apr 20
Value: 34.49 	
Date: Apr 15
Value: 35.26 	
Date: Apr 10
Value: 35.38 	
Date: Apr 05
Value: 33.78 	
Date: Sep 30
Value: 31.37 	
Date: Sep 25
Value: 31.39 	
Date: Sep 20
Value: 31.96 	
Date: Sep 15
Value: 31.88 	
Date: Sep 10
Value: 32.01 	
Date: Sep 05
Value: 32.2 	
Date: Aug 31
Value: 32.4 	
Date: Aug 25
Value: 32.02 	
Date: Aug 20
Value: 32.11 	
Date: Aug 15
Value: 32.15 	
Date: Aug 10
Value: 32.41 	
Date: Aug 05
Value: 32.18 	
Date: Jul 31
Value: 32.09 	
Date: Jul 25
Value: 32.49 	
Date: Jul 20
Value: 31.79 	
Date: Jul 15
Value: 31.6 	
Date: Jul 10
Value: 31.6 	
Date: Jul 05
Value: 31.93 	
Date: Jun 30
Value: 32.09 	
Date: Jun 25
Value: 32.45 	
Date: Jun 20
Value: 32.05 	
Date: Jun 15
Value: 32.57 	
Date: Jun 10
Value: 33.06 	
Date: Jun 05
Value: 32.46 	
Date: May 31
Value: 32.56 	
Date: May 25
Value: 33.37 	
Date: May 20
Value: 33.4 	
Date: May 15
Value: 33.28 	
Date: May 10
Value: 33.63 	
Date: May 05
Value: 33.61 	
Date: Apr 30
Value: 33.74 	
Date: Apr 25
Value: 33.69 	
Date: Apr 20
Value: 33.36 	
Date: Apr 15
Value: 33.61 	
Date: Apr 10
Value: 32.99 	
Date: Apr 05
Value: 33.27 	
Date: Sep 30
Value: 32.73 	
Date: Sep 25
Value: 31.5 	
Date: Sep 20
Value: 32.75 	
Date: Sep 15
Value: 32.6 	
Date: Sep 10
Value: 32.7 	
Date: Sep 05
Value: 32.78 	
Date: Aug 31
Value: 32.61 	
Date: Aug 25
Value: 31.17 	
Date: Aug 20
Value: 33.52 	
Date: Aug 15
Value: 32.43 	
Date: Aug 10
Value: 31.99 	
Date: Aug 05
Value: 32.14 	
Date: Jul 31
Value: 32.45 	
Date: Jul 25
Value: 32.3 	
Date: Jul 20
Value: 32.37 	
Date: Jul 15
Value: 30.42 	
Date: Jul 10
Value: 32.7 	
Date: Jul 05
Value: 33.11 	
Date: Jun 30
Value: 32.52 	
Date: Jun 25
Value: 33.87 	
Date: Jun 20
Value: 32.94 	
Date: Jun 15
Value: 32.02 	
Date: Jun 10
Value: 33.55 	
Date: Jun 05
Value: 33.32 	
Date: May 31
Value: 31.94 	
Date: May 25
Value: 31.88 	
Date: May 20
Value: 33.02 	
Date: May 15
Value: 32.84 	
Date: May 10
Value: 31.42 	
Date: May 05
Value: 32.92 	
Date: Apr 30
Value: 33.29 	
Date: Apr 25
Value: 32.98 	
Date: Apr 20
Value: 33.86 	
Date: Apr 15
Value: 34.4 	
Date: Apr 10
Value: 32.84 	
Date: Apr 05
Value: 27.79 	
Date: Sep 30
Value: 32.39 	
Date: Sep 25
Value: 32.77 	
Date: Sep 20
Value: 32.97 	
Date: Sep 15
Value: 33.2 	
Date: Sep 10
Value: 32.1 	
Date: Sep 05
Value: 32.21 	
Date: Aug 31
Value: 33.32 	
Date: Aug 25
Value: 32.4 	
Date: Aug 20
Value: 32.38 	
Date: Aug 15
Value: 31.38 	
Date: Aug 10
Value: 31.06 	
Date: Aug 05
Value: 33.1 	
Date: Jul 31
Value: 32.39 	
Date: Jul 25
Value: 33.19 	
Date: Jul 20
Value: 32.27 	
Date: Jul 15
Value: 32.42 	
Date: Jul 10
Value: 31.97 	
Date: Jul 05
Value: 31.98 	
Date: Jun 30
Value: 32.69 	
Date: Jun 25
Value: 32.69 	
Date: Jun 20
Value: 31.82 	
Date: Jun 15
Value: 31.76 	
Date: Jun 10
Value: 34.64 	
Date: Jun 05
Value: 28.83 	
Date: May 31
Value: 30.42 	
Date: May 25
Value: 34.83 	
Date: May 20
Value: 33.97 	
Date: May 15
Value: 32.72 	
Date: May 10
Value: 32.49 	
Date: May 05
Value: 33.64 	
Date: Apr 30
Value: 31.59 	
Date: Apr 25
Value: 35.98 	
Date: Apr 20
Value: 34.49 	
Date: Apr 15
Value: 35.26 	
Date: Apr 10
Value: 35.38 	
Date: Apr 05
Value: 33.78 	
Date: Sep 30
Value: 31.37 	
Date: Sep 25
Value: 31.39 	
Date: Sep 20
Value: 31.96 	
Date: Sep 15
Value: 31.88 	
Date: Sep 10
Value: 32.01 	
Date: Sep 05
Value: 32.2 	
Date: Aug 31
Value: 32.4 	
Date: Aug 25
Value: 32.02 	
Date: Aug 20
Value: 32.11 	
Date: Aug 15
Value: 32.15 	
Date: Aug 10
Value: 32.41 	
Date: Aug 05
Value: 32.18 	
Date: Jul 31
Value: 32.09 	
Date: Jul 25
Value: 32.49 	
Date: Jul 20
Value: 31.79 	
Date: Jul 15
Value: 31.6 	
Date: Jul 10
Value: 31.6 	
Date: Jul 05
Value: 31.93 	
Date: Jun 30
Value: 32.09 	
Date: Jun 25
Value: 32.45 	
Date: Jun 20
Value: 32.05 	
Date: Jun 15
Value: 32.57 	
Date: Jun 10
Value: 33.06 	
Date: Jun 05
Value: 32.46 	
Date: May 31
Value: 32.56 	
Date: May 25
Value: 33.37 	
Date: May 20
Value: 33.4 	
Date: May 15
Value: 33.28 	
Date: May 10
Value: 33.63 	
Date: May 05
Value: 33.61 	
Date: Apr 30
Value: 33.74 	
Date: Apr 25
Value: 33.69 	
Date: Apr 20
Value: 33.36 	
Date: Apr 15
Value: 33.61 	
Date: Apr 10
Value: 32.99 	
Date: Apr 05
Value: 33.27