Crop Explorer

 • 2019 Short Rains (Oct - Mar) — (Next Update on 6/24/2024)

 • Surface Soil Moisture (WMO)

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

  2/24/2020 - 3/1/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/24/2020 - 3/1/2020

  2/17/2020 - 2/23/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/17/2020 - 2/23/2020

  2/10/2020 - 2/16/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/10/2020 - 2/16/2020

  2/3/2020 - 2/9/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/3/2020 - 2/9/2020

  1/27/2020 - 2/2/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/27/2020 - 2/2/2020

  1/20/2020 - 1/26/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/20/2020 - 1/26/2020

  1/13/2020 - 1/19/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/13/2020 - 1/19/2020

  1/6/2020 - 1/12/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/6/2020 - 1/12/2020

  12/30/2019 - 1/5/2020
  Eastern Africa Surface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 12/30/2019 - 1/5/2020

 • Subsurface Soil Moisture (WMO)

  3/30/2020 - 4/5/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/30/2020 - 4/5/2020

  3/23/2020 - 3/29/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/23/2020 - 3/29/2020

  3/16/2020 - 3/22/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/16/2020 - 3/22/2020

  3/9/2020 - 3/15/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/9/2020 - 3/15/2020

  3/2/2020 - 3/8/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 3/2/2020 - 3/8/2020

  2/24/2020 - 3/1/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/24/2020 - 3/1/2020

  2/17/2020 - 2/23/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/17/2020 - 2/23/2020

  2/10/2020 - 2/16/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/10/2020 - 2/16/2020

  2/3/2020 - 2/9/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 2/3/2020 - 2/9/2020

  1/27/2020 - 2/2/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/27/2020 - 2/2/2020

  1/20/2020 - 1/26/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/20/2020 - 1/26/2020

  1/13/2020 - 1/19/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/13/2020 - 1/19/2020

  1/6/2020 - 1/12/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 1/6/2020 - 1/12/2020

  12/30/2019 - 1/5/2020
  Eastern Africa Subsurface Soil Moisture (WMO) Thematic Map For 12/30/2019 - 1/5/2020


Top